2014/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

EMLÉKEZET, POLITIKA – VITATOTT MÚLTAK

 • Laczó Ferenc: Múlik, de nem telik. Történetfilozófiai eszmefuttatás a haladás romjain Ismertető
 • Varga Krisztián: „Az ítéletet megerősítem, és annak végrehajtását elrendelem!” Gondolatok Schönherz Zoltán ítéletéről Ismertető
 • Ignácz Károly: „Antiszemita szociálpolitika” mint államszocialista megoldás? (Ungváry Krisztián: A Horthy-korszak mérlege)
 • Szajda Szilárd: A Rákosi-korszak (Gyarmati György: A Rákosi-korszak)

FÓRUM

 • Sipos Péter: A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban (Krausz Tamás – Varga Éva Mária: Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban – Levéltári dokumentumok 1941–1947)
 • Kolozsvári Sándor: Gondolatok egy könyvkuriózum margójára (Bálint József: Magyarország nemzeti vagyonvesztése 1941–1947)

TANULMÁNYOK

 • Varga Lajos: Szociáldemokraták 1919. március 20–21-én: ugrás az ismeretlenbe Ismertető
 • Bartha Eszter: A dologtalan osztálytól a protestáns etikáig. A kapitalizmus szelleme F. Scott Fitzgerald regényeiben Ismertető
 • Czingel Szilvia: „Pest, feketére fest…” A megbélyegzés mítoszai: a Budapesten szolgáló házicselédek megítélése a higiénia, a tisztálkodás és a szépség tekintetében Ismertető
 • Kaszás Veronika: A magyarországi „alternatív szervezetek” fellépése az erdélyi menekültek ügyében 1988–1989-ben Ismertető

SZEMLE

 • Papp István: Új értelmezések a falukutatásról (Bartha Ákos: Falukutatás és társadalmi önismeret. A Sárospataki Református Főiskola falukutató szemináriumának (1931–1951) történeti kontextusai)
 • Egresi Katalin: A nyugdíjbiztosítás története (Kozári Monika: A nyugdíjrendszer Magyarországon Mária Teréziától a második világháborúig)
 • Eric Becket Weaver: Együttélés az ellenségképpel: magyarok, jugoszlávok, szerbek (A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény: Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok; Hornyák Árpád: Találkozások – ütközések: fejezetek a 20. századi magyar–szerb kapcsolatok történetéből)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Bartha Eszter PhD, történész-szociológus, ELTE Kelet-Európa Története Tanszék
 • Czingel Szilvia PhD, hallató, ELTE, levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
 • Egresi Katalin PhD, jogtörténész, Széchenyi istván Egyetem
 • Ignácz Károly PhD, történész, tudományos munkatárs, Politkatörténeti Intézet
 • Kaszás Veronika PhD-hallgató, ELTE
 • Kolozsvári Sándor ny. ezredes, a hadtudományok kandidátusa, a Zrínyi
 • Miklós Katonai Akadémia ny. tanszékvezetője
 • Laczó Ferenc PhD, történész, Imre Kertész Kolleg, Jena
 • Papp István PhD, történész, levéltáros, ÁBTL
 • Sipos Péter Dsc, történész, ny. tudományos főtanácsadó
 • Szajda Szilárd PhD, történész
 • Varga Krisztián történész
 • Varga Lajos Dsc, történész, Politikatörténeti Intézet
 • Weaver, Eric Becket PhD (Oxon), történész; Debreceni Egyetem