2015/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

TANULMÁNYOK

 • Varga Lajos: A szocializálás illúziói és buktatói a proletárdiktatúra első, békés-békétlen hónapjában Ismertető
 • Szalai Miklós: Befogadás, értelmezés és kultusz: Mussolini és az olasz fasizmus megítélése a két világháború közötti Magyarországon Ismertető
 • Udvardi Péter: Fidel Castro 1972-es magyarországi látogatása. Metszet a magyar–kubai kapcsolatok történetéből Ismertető
 • Böcskei Balázs: A rendszerváltás utáni elitstratégiák és a tömegek menedzselése  Ismertető

FÓRUM

 • Bolgár Dániel: Mítoszok a zsidó jólétről – a Horthy-kori statisztikáktól a mai magyar történetírásig Ismertető
 • Bolgár Dániel: „A számokkal való felelőtlen dobálódzás” – Ungváry Krisztián bizonyítási kísérletének ellenőrzése (melléklet)
 • Ungváry Krisztián: „Semmi okunk sincs azt hinni hogy a zsidók jók, jobbak voltak a kapitalizmusban” – Válasz Bolgár Dánielnek

FORRÁSOK

 • Kecskés D. Gusztáv: Menekültdráma és szolidaritás. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának helyettese az 1956-os magyar menekültválság első heteiről

SZEMLE

 • Bartha Eszter: Konstrukciók vonzásában. Kelet-Európa mint identitás
  (Stefano BOTTONI: A várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-től napjainkig. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2014. 362 p.)
 • B. Kádár Zsuzsanna: Vörös és fekete, avagy a „(re-)konstruált párttörténet”
  (Az intézményes forradalom. Adatok a kommunista párt kulturális és társadalmi történetéhez Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (1945–1956). Szerk.: KENDE Tamás. Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára, Miskolc–Budapest, 2014.)
 • Standeisky Éva: Szovjet megszállók Magyarországon a fegyverszünettől a békekötésig
  („Törvényes” megszállás. Szovjet csapatok Magyarországon 1944–1947 között. Szerk. és a bevezető tanulmányt írta: L. BALOGH Béni. Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, 2015. 567 p.)
 • Pálné Kovács Ilona: A hatalom vadhajtásai
  (BORVENDÉG Zsuzsanna–PALASIK Mária: Vadhajtások. A sztálini természetátalakítási terv átültetése Magyarországon 1948–1956. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015. 228 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Bartha Eszter PhD, történész, szociológus
 • Bolgár Dániel PhD, történész, tanársegéd, ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék
 • Böcskei Balázs politológus, tudományos segédmunkatárs, MTA TTK Politikatudományi Intézet
 • Kádár Zsuzsanna, B. PhD, történész,
 • Kecskés D. Gusztáv PhD, történész, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet
 • Pálné Kovács Ilona az MTA levelező tagja, MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete
 • Standeisky Éva az MTA doktora, történész
 • Szalai Miklós PhD, történész, filozófus, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet
 • Udvardi Péter PHD-hallgató, PTE Interdiszciplináris Doktori Program
 • Ungváry Krisztián az MTA doktora, történész
 • Varga Lajos DSc, történész, Politikatörténeti Intézet