2016/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2016/1. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

1945 ÉS A DEMOKRÁCIA ÉRTELMEZÉSEI

 • Laczó Ferenc: Egy végletes Bildungsroman fordulópontja? 1945 német és európai perspektívában Ismertető
 • Ignácz Károly: Politikai és választói magatartás 1939-ben és 1945-ben – a nyilas–kommunista folytonosság mítosza Ismertető
 • Bartha Ákos: Népi írók és demokráciafelfogásuk 1943 és 1948 között Ismertető
 • B. Kádár Zsuzsanna: Volt-e szociáldemokrata „demokráciakísérlet” Magyarországon 1945 után? Ismertető
 • Petrás Éva: Barankovics István és pártja az 1945-ös demokráciában és annak utóvédharcában Ismertető
 • Szajda Szilárd: 1945 – demokráciakudarc (Standeisky Éva: Demokrácia negyvenötben. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015.)

TANULMÁNYOK

 • Bödők Gergely: A „proletárforradalom hűséges katonái” vagy „közönséges haramiák”? Kik voltak a „Lenin-fiúk”? Ismertető
 • Botos János: A pengő megsemmisülése, a forint születése, 1938–1946 Ismertető
 • Klenjánszky Sarolta: „Világ fiataljai, egyesüljetek!” Az 1949-es budapesti Világifjúsági Találkozó és a francia fiatalok részvétele a fesztiválon történeti kontextusban Ismertető

FÓRUM

 • Csunderlik Péter: A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban – Krausz Tamás és Ungváry Krisztián vitája

SZEMLE

 • Huhák Heléna: Totalitarizmus a gyakorlatban (Anne Applebaum: Vasfüggöny. Kelet-Európa megtörése 1944–1956. Európa, Budapest, 2014.)
 • Szilágyi-Gál Mihály: Az egészséges nemzet mint eugenikai terv a huszadik század első negyedében (Marius Turda: Eugenics and Nation in Early 20th Century Hungary. Palgrave Macmillan, Hundsmills, Basingstoke, 2014.)
 • Barta Tamás: Konfliktusok, viták a lehetőségek pártjában (Szeredi Pál: A Parasztpárt két évtizede. A Nemzeti Parasztpárt története 1939–1960. Barangoló, Pilisszentkereszt, 2014)
 • Turbucz Dávid: Jobbratolódás, Anschluss és egy nem megfelelő miniszterelnök (Kerepeszki Róbert: A „tépelődő gentleman”. Darányi Kálmán (1886–1939). Kronosz – Magyar Történelmi Társulat, Pécs – Budapest, 2014.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • B. Kádár Zsuzsanna PhD, történész
 • Barta Tamás PhD-hallgató, ELTE BTK 19. és 20. századi kelet-európai történelem doktori program
 • Bartha Ákos PhD, történész, posztdoktor kutató, MTA BTK Történettudományi Intézet
 • Botos János történész, egyetemi docens (ORZSE)
 • Bödők Gergely történész-doktorandusz, Eszterházy Károly Főiskola, Eger
 • Csunderlik Péter PhD-hallgató, történész, tudományos segédmunkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Huhák Heléna PhD-hallgató, ELTE BTK, muzeológus, Holokauszt Emlékközpont
 • Ignácz Károly PhD, történész, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Klenjánszky Sarolta PhD, történész
 • Laczó Ferenc PhD, történész, docens, Maastrichti Egyetem
 • Petrás Éva PhD, történész, tudományos kutató, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Szajda Szilárd PhD, történész, politológus, Politikatörténeti Intézet
 • Szilágyi Gál Mihály PhD, adjunktus, ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék
 • Turbucz Dávid PhD, tudományos munkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet