2016/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2016/2. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

VILÁGHÁBORÚ – ÁTALAKULÁSOK

 • Balázs Eszter: Szó és cselekvés kettőssége, értelmiségellenesség, értelmiségi felelősség Magyarországon az első világháború elején Ismertető
 • F. Dózsa Katalin: Az első világháború hatása a polgári erkölcsök, a női szerepek és az öltözködés érdemi változásaira Ismertető
 • Kótyuk Erzsébet: A hadiorvoslás metamorfózisa az első világháborúban Ismertető
 • Szőts Zoltán Oszkár: Volt egyszer egy évforduló – válogatás az utóbbi két év első világháborús szakirodalmából

 
A tematikus blokk szerkesztésében közreműködött: Kaba Eszter.

TANULMÁNYOK

 • Fodor János: Impériumváltás Marosvásárhelyen, 1918–1922 Ismertető
 • Borbély Sándor: A szovjet politikai diktatúra által konstituált történeti múlt – a lokális időtapasztalat intézményes átalakítása Kárpátalján, az 1960-1980-as években Ismertető
 • Z. Karvalics László: Történelmet szemlélni, kutatni és tanítani: merre járunk egy mindent felforgató digitális negyedszázad után? Ismertető

SZEMLE

 • Rainer M. János: Állítás és kétely
  (FÖLDES György: Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai I–II. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015. 538+823 p.)
 • Egry Gábor: Bűnök, bűnösök, büntetések – és egy furcsa vita
  (UNGVÁRY Krisztián: Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, 1941–1944. Esemény – elbeszélés – utóélet. Osiris, Budapest, 2015. 467 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Balázs Eszter PhD, a Kodolányi János Főiskola docense
 • Borbély Sándor kulturális antropológus, vendégtanár, Moszkvai Állami
 • Lomonoszov Egyetem, Filológiai Kar, Finnugor Nyelvészeti Tanszék
 • Egry Gábor PhD, történész, tudományos főmunkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • F. Dózsa Katalin dr. habil, művészettörténész, a Budapesti Történeti Múzeum címzetes főigazgató-helyettese, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára
 • Fodor János PhD-hallgató, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • Kótyuk Erzsébet PhD, főmuzeológus, múzeumi osztályvezető, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
 • Rainer M. János az MTA doktora, történész, osztályvezető (OSZK 1956-os Intézet – Oral History Archívum), egyetemi tanár (Eszterházy Károly Egyetem)
 • Szőts Zoltán Oszkár történész, az ELTE RK Tudománypolitikai Iroda vezetője, az Újkor.hu főszerkesztője
 • Z. Karvalics László habilitált egyetemi docens, SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék