2016/3. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2016/3. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

MIGRÁCIÓ, EMIGRÁCIÓ, 1956

 • Tóth Heléna: E pluribus unum? A bevándorlástörténet és a migrációkutatás historiográfiája az Egyesült Államokban Ismertető
 • Tolnai Ágnes: A rasszizmustól a multikulturalizmusig. Az ausztrál társadalompolitika változásai Ismertető
 • Tiphaine Robert: Mindennek ellenére. Az 1956-os menekültek hazatelepülése (1956–1961) Ismertető
 • Murber Ibolya: Az 1956-os magyar menekültek Ausztriában: menekültlét és integráció Ismertető
 • Egry Gábor: Egy kataklizma áldozatai. Orosz menekültek a Balkánon

TANULMÁNYOK

 • Zalai Katalin: Gombaszögi Frida drámája, két felvonásban. Az Est-lapok konszern felszámolása és utóélete Ismertető
 • Pankovits József: Aldo Moro születésének centenáriumára Ismertető

SZEMLE

 • Csunderlik Péter: Forrást kutat, nem vért itat
  (DEÁK István: Európa próbatétele. Együttműködés, ellenállás és megtorlás a második világháború alatt. Ford.: BÁNKI Vera. Argumentum, Budapest, 2015.)
 • Hubai László: Az egynormás főpap – megérteni Mindszentyt
  (BALOGH Margit: Mindszenty József (1892–1975). I–II. MTA BTK, Budapest, 2015.)
 • Takács Róbert: Kádár és a nép a moziban
  (GÁL Mihály: „A vetítést vita követte”. A Filmátvételi Bizottság jegyzőkönyvei 1968–1989. Gondolat, Budapest, 2015; GÁL Mihály: „Péntekre javasoljuk”. Az MSZMP vezetőinek vetített filmek 1966–1989. Clipperton, Budapest, 2016.)
 • Vámos Éva: „Rendszerváltás” a ruszisztikában: fiatal kutatók I. nemzetközi konferenciája
  (SZVÁK Gyula (szerk.): Альтернативы, переломные пункты и смены режима в истории России / Alternatives, Turning Points and Regime Changes in Russian History and Culture. Russica Pannonicana, Budapest, 2015.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Csunderik Péter, történész, PhD, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Egry Gábor, történész, PhD, tudományos főmunkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Hubai László, történész, CSc, választáskutató, habilitált főiskolai tanár, Zsigmond Király Egyetem
 • Murber Ibolya, PhD, habilitált egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely
 • Pankovits József, CSc, történész, italianista
 • Robert, Tiphaine, történész, PhD-hallgató, Fribourgi Egyetem (Svájc)
 • Takács Róbert, történész, PhD, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Tolnai Ágnes, PhD, közgazdász, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
 • Tóth Heléna, PhD, egyetemi adjunktus, Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék, Otto Friedrich Egyetem, Bamberg (Németország)
 • Vámos Éva, egyetemi hallgató, Szegedi Tudományegyetem, orosz nyelv és irodalom (MA)
 • Zalai Katalin, levéltáros, ny. levéltár-igazgató, Politikatörténeti Intézet