2018/3. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2018/3. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

1918 – FORRADALOM, ÁTMENET, SZEMÉLYISÉGEK

 • Pók Attila: 1918 emlékezete 2018-ban Ismertető
 • Hajdu Tibor: Az őszirózsás forradalomról a rendszerváltás után Ismertető
 • Varga Lajos: Szociáldemokraták kormányzati szerepben a demokratikus forradalom idején Ismertető
 • Horváth Csaba: Politikai valóságértelmezések és stratégiák az 1918. őszi válságban Ismertető
 • Pritz Pál: Jászi Oszkár és Lesznai Anna Ismertető
 • Gulyás László: Küzdelem egy multietnikus régióért, avagy a Bánság felosztásának (1918–1920) problematikája multidiszciplináris megközelítésben Ismertető
 • Egry Gábor: Ismerős arcok?
  (KUNT Gergely–L. BALOGH Béni–SCHMIDT Anikó (szerk.): Trianon arcai. Naplók, visszaemlékezések, levelek. Libri–MNL, Budapest, 2018. 466 p.)

SZEMLE

 • Takács Tibor: Jelentéssel teli mindennapok
  (HORVÁTH Sándor: Feljelentés. Egy ügynök mindennapjai. Libri, Budapest, 2017.)
 • Vonyó József: Egy „következetesen következetlen” életpálya
  (PAPP István: Fehér Lajos. Egy népi kommunista politikus pályaképe. ÁBTL–Kronosz, Budapest–Pécs, 2017. 445 p.)
 • Pető Andrea: A nőemancipáció „konzervatív ajánlatának” története a Horthy-korban
  (PAPP Barbara–SIPOS Balázs: Modern, diplomas nő a Horthy-korban. Napvilág, Budapest, 2017. 339 p.)
 • Gyimesi Emese: A „Pesti Asszony” mint a modernség szimbóluma
  (SZÉCSI Noémi–GÉRA Eleonóra: A modern budapesti úrinő (1914–1939). Európa, Budapest, 2017. 454 p.)
 • Papp István: Cserkészet, szociográfia, nemzeteszme. Szabó Zoltán-képeink
  (TOKAJI NAGY Erzsébet–SZÁDECZKY-KARDOSS Zsófia: Szabó Zoltán. Kortárs–OSZK, Budapest, 2018. 570 p.)
 • Kárbin Ákos: Nemzeti agrárium és ipar között. Darányi Ignác életútja
  (FEHÉR György: Darányi Ignác élete (1849–1927). Gondolat–MMM, Budapest, 2017. 600 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Egry Gábor DSc, történész, Politikatörténeti Intézet, főigazgató
 • Gulyás László PhD, egyetemi tanár, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet
 • Gyimesi Emese PhD-hallgató, ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolája, MSc irodalom- és kultúratudomány, illetve történelemtudomány
 • Hajdu Tibor DSc, történész, nyugalmazott tudományos tanácsadó
 • Horváth Csaba PhD-hallgató, SZTE-TDI Modernkor program, történelemtanár, Pannon Oktatási Központ Gimnázium Szegedi Tagintézménye
 • Kárbin Ákos PhD, csoportvezető főlevéltáros, VERITAS Történetkutató Intézet
 • Papp István PhD, történész, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, tudományos munkatárs
 • Pető Andrea Dsc, egyetemi tanár, Közép-Európai Egyetem
 • Pók Attila CSc, tudományos tanácsadó, igazgatói megbízott, MTA BTK Történettudományi Intézete, senior kutató, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Kőszeg
 • Pritz Pál DSc, történész, az ELTE magántanára
 • Takács Tibor PhD, kutató, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Varga Lajos DSc, történész, Politikatörténeti Intézet
 • Vonyó József DSc, ny. c. egyetemi tanár, PTE BTK Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszék