2019/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2019/1. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

TANÁCSKÖZTÁRSASÁG

 • Perczel Olivér: Vörös zászlók, vörös utcák, vörös ligetek, vörös rongyok – Térfoglalások Budapesten a Tanácsköztársaság időszakában Ismertető
 • Mautner Zoltán: Állatkert a Tanácsköztársaság alatt a „Lendl-ügy” tükrében Ismertető
 • Erdős András Patrik: Köztörvényes bűncselekmények elkövetői a Budapesti Forradalmi Törvényszék előtt Ismertető
 • Csűrös András: Adalékok az egyházi ingatlanok tanácsköztársasági államosításához, különös tekintettel a Református Egyházra Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Kósa-Grimm András Kristóf: Schmidt, a rendőrspicli? – Stolte István és az 1932-es kommunista szervezkedés a Pázmány Péter Tudományegyetemen Ismertető
 • Gaucsík István: Magyar szövetkezeti reintegráció a felvidéki területeken (1938–1943) Ismertető

FORRÁSKÖZLÉS

 • Csapody Tamás: Laufer György bori naplója Ismertető
 • Laufer György: Őszinte önvallomásaim

SZEMLE

 • Csunderlik Péter: Szédület
  (HATOS Pál: Az elátkozott köztársaság. Az 1918-as összeomlás és forradalom története. Jaffa Kiadó, Budapest, 2018. 486 p.)
 • Ignácz Károly: A diktatórikus vezéri állam kísérlete Magyarországon
  (VONYÓ József: Gömbös Gyula és a hatalom. Egy politikussá lett katonatiszt. Kronosz Kiadó, Pécs, 2018. 642 p.)
 • Feitl István: Az első Nagy Imre-kormány jegyzőkönyvei I. kötet
  (Nagy Imre első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei I. kötet. 1953. július 10. – 1954. január 15. Szerkesztette és jegyzetekkel ellátta: BARÁTH Magdolna és GECSÉNYI Lajos. A bevezető tanulmányt írta: BARÁTH Magdolna. Nagy Imre Alapítvány–Magyar Nemzeti Levéltár közös kiadása, Budapest, 2018. 1072 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Csapody Tamás PhD, habil. egy. docens, jogász, szociológus, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet
 • Csunderlik Péter PhD, történész, az ELTE BTK Gazdasáság- és Társadalomtörténeti Tanszékének oktatója, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa
 • Csűrös András PhD, egyháztörténész, lelkész, Gyömrői Református Egyházközség
 • Erdős András Patrik, egyetemi hallgató, ELTE BTK, Történelem MA
 • Feitl István történész, főtanácsadó, Politikatörténeti Intézet
 • Gaucsík István PhD, tudományos főmunkatárs, Historický ústav Slovenskej akadémie vied (Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet)
 • Ignácz Károly PhD, történész, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Kósa-Grimm András Kristóf PhD-hallgató, ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Művelődéstörténet Doktori Program
 • Mautner Zoltán történész, levéltár-pedagógus, levéltáros, Budapest Főváros Levéltára
 • Perczel Olivér PhD-hallgató, ELTE Társadalom és Gazdaságtörténeti Tanszék; főlevéltáros, Budapest Főváros Levéltára; munkatárs, Clió Intézet