2020/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2020/4. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

VÁROS, METROPOLISZ KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1945 UTÁN

 • Szívós Erika: Kelet-Közép-Európa nagyvárosai a második világháborútól a 2000-es évekig: mai városfejlődésünk jelenkori gyökereiről Ismertető
 • Barkóczi Janka: A FŐMO és a budapesti mozipolitika a Kádár-korban Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Erős Vilmos: Egy „polgári” történész viszontagságai az 1950-es, 1960-as években Ismertető
 • Hevő Péter: Fegyverbe, fegyverbe? A délszláv háború hatása a németországi zöldmozgalomra Ismertető

FÓRUM

 • Csunderlik Péter: Kollaboráció, ellenállás és felemás megtorlás – Deák István a második világháborúról és emlékezetéről

SZEMLE

 • Matolcsi Réka: Honoráciorok és választópolgárok
  (GERHARD Péter: Deszkafalak és potyavacsorák. Választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán-korszakban. Korall, Budapest, 2019. 372 p.)
 • Izsák Lajos: Politikus, diktátor, száműzött
  (FEITL István: Ki volt Rákosi Mátyás? Napvilág Kiadó, Budapest, 2020. 292 p.)
 • Danyi Gábor: Váltsunk át szabadságra hatvanöt zlotyit!
  (MITROVITS Miklós: Tiltott kapcsolat. A magyar–lengyel ellenzéki együttműködés 1976–1989. Jaffa, Budapest, 2020. 304 p.)
 • Fiziker Róbert: Kémjáték a Duna mentén
  (BARÁTH Magdolna–SZEKÉR Nóra (szerk.): Ügynökhistóriák a Lajtán innen és túl. Hírszerzéstörténeti tanulmányok. ÁBTL–Kronosz, Budapest–Pécs, 2020. 298 p.)
 • Antal Attila: A populizmus „végtelensége”
  (PAÁR Ádám: A populisták (h)ősei. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Szombathely, 2020. 316 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Antal Attila PhD, jogász, politológus, ELTE Állam- Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet, adjunktus, Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhely, koordinátor
 • Barkóczi Janka PhD-hallgató, BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola, Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum, kutató
 • Csunderlik Péter PhD, történész, az ELTE BTK oktatója, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa
 • Danyi Gábor PhD, posztdoktori kutató, ELTE-BTK, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
 • Erős Vilmos PhD, egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, Modernkori Magyar Történeti Tanszék
 • Fiziker Róbert PhD, történész, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 1945 előtti Kormányszervek Főosztálya, főlevéltáros
 • Hevő Péter PhD, történész, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, muzeológus; ELTE BTK, óraadó; Újkor.hu, rovatvezető
 • Izsák Lajos DSC, történész, Professor Emeritus ELTE BTK Történeti Intézet
 • Matolcsi Réka PhD-hallgató, ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Modernkori Magyarország Doktori Program
 • Szívós Erika PhD, történész, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék