2021/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2021/2. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

EMBER ÉS KÖRNYEZET

 • Bodovics Éva: Az elmúlt huszonöt év környezettörténete az Environment and History és az Environmental History fényében Ismertető
 • Katona Csaba: A természet mint vonzerő a 19. századi balatoni fürdőéletben Ismertető
 • Balogh Róbert–Homor Péter: A „másodlagos természet” formálódása az erdészettörténet tükrében. Jogi kategóriák, professzionalizáció és tájátalakítás kapcsolata Magyarországon Trianon előtt és után Ismertető
 • Kormány Ákos: A munkás természetjárók és a polgári világ kapcsolata a Horthy-korszakban Ismertető

TANULMÁNY

 • Szűts István Gergely: Kapcsolatok-hálózatok. Küzdelem egy vállalkozásért az 1920-as években Ismertető

FORRÁS

 • Vasas Géza: Fejezetek egy világvándor életéből. Erdős Pál és a magyar revízió ügye 1934-ben Ismertető

SZEMLE

 • Papp István: A nemzeti posztmodern
  (ABLONCZY Balázs: Ismeretlen Trianon. Az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918–1921. Jaffa Kiadó, Budapest, 2020. 272 p.)
 • Marczinka Csaba: Egy per rekonstrukciója és az impériumváltás logikája
  (BORSI-KÁLMÁN Béla: Kisfiúk a nagy viharban. A temesvári „Levente-pör” – az első „irredenta per” – története, 1919–1922. Kortárs Kiadó, Budapest, 2020. 592 p.)
 • Takács Róbert: Magyarország és a hidegháború – rendszerszemléletben
  (BÉKÉS Csaba: Enyhülés és emancipáció. Magyarország, a szovjet blokk és a
  nemzetközi politika 1944–1991. Osiris Kiadó, Budapest, 2019. 397 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Balogh Róbert PhD-jelölt, Debreceni Egyetem BTK, tudományos segédmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közép-Európa Kutatóintézet
 • Bodovics Éva Judit PhD, történész, kulturális antropológus, MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára, levéltáros
 • Homor Péter levéltáros, Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 • Katona Csaba tudományos munkatárs, Bölcsészettudományi Kutatóközpont
 • Kormány Ákos PhD-hallgató, ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Művelődéstörténet Doktori Program
 • Marczinka Csaba író, újságíró ELTE BTK Média Intézet
 • Papp István történész, ÁBTL, főosztályvezető
 • Szűts István Gergely PhD, történész-levéltáros, Habsburg Ottó Alapítvány
 • Takács Róbert PhD, történész, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa
 • Vasas Géza PhD, történész, Szent Margit Gimnázium, tanár