2021/3. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2021/3. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

EGYMÁSBA FONÓDÓ TÖRTÉNELEM – A MAGYAR–LENGYEL 20. SZÁZAD

 • Romsics Gergely: Lengyelország helye a magyar külpolitikai gondolkodásban 1920-ban Ismertető
 • Marek Kornat: Magyarország helye a Tengerköz-koncepcióban. Józef Beck és a lengyel–magyar szövetségről alkotott elképzelései a „Harmadik Európá”-ban Ismertető
 • Aleksandra Sylburska: Lengyel–magyar politikai és diplomáciai kapcsolatok 1945 és 1948 között Ismertető
 • Takács Róbert: Desztalinizációs kultúrpolitikák páternoszteren. A tűrés és tiltás, nyugati transzferek és kísérletezés, valamint a lengyel–magyar viszony feszültségei 1956 után Ismertető
 • Mitrovits Miklós: Politikai ellenzék és kulturális ellenállás Lengyelországban és Magyarországon a késő szocializmusban (összehasonlítás, kapcsolatok, transzferek) Ismertető
 • Danyi Gábor: Transznacionális diffúzió, ellenzéki „legendák”, képzeletbeli körforgások. A lengyel Szolidaritás mozgalom nem hivatalos recepciója Magyarországon az 1980-as évek elején Ismertető
 • Michal Przeperski: Galvanizáció – válság – megújulás. Magyar gazdasági és politikai reformok a lengyel médiában az 1980-as években Ismertető
 • Balázs István Miklós: Kerekasztal-tárgyalások Lengyelországban. Korabeli kritikák és magyar ellenzéki recepciók Ismertető

SZEMLE

 • Tomasz Kozłowski: Rakowski. Életrajz a Lengyel Egyesült Munkáspárt utolsó vezetőjéről
  (Michał PRZEPERSKI: Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna. [Mieczysław F. Rakowski. Politikai életrajz] IPN, Warszawa, 2021. 432 p.)
 • Mitrovits Miklós: Lengyelország, mint az informális kulturális csere központja a hetvenes-nyolcvanas években
  (Patryk WASIAK: Kontakty między artystami wizualnymi z Polski, Węgier, Czechosłowacji i NRD w latach 1970–1989 [Képzőművészeti kapcsolatok Lengyelország, Magyarország, Csehszlovákia és az NDK között, 1970–1989]. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 2019. 352 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Balázs István Miklós PhD-hallgató, ELTE BTK TDI, Kelet-Európai Történelem Doktori Program; tudományos munkatárs, Lengyel Kutatóintézet és Múzeum
 • Danyi Gábor PhD, posztdoktori kutató, ELTE-BTK, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
 • Kornat, Marek PhD, Prof. habil., osztályvezető, Instytut Historii Im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk [Lengyel Tudományos Akadémia Tadeusz Manteuffel Történeti Intézete]
 • Kozłowski, Tomasz PhD, történész, tudományos munkatárs, Biuro Badań Historycznych Instytut Pamięci Narodowej [Nemzeti Emlékezet Intézetének Történeti Kutatóhivatala]; tudományos munkatárs, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk [Lengyel Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézete]
 • Mitrovits Miklós PhD, tudományos munkatárs, BTK Történettudományi Intézet; tudományos főmunkatárs, NKE Közép-Európa Kutatóintézet
 • Przeperski, Michał PhD, történész, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk [Tudománytörténeti Intézet, Lengyel Tudományos Akadémia]
 • Romsics Gergely PhD, történész, tudományos főmunkatárs, BTK Történettudományi Intézet
 • Sylburska, Aleksandra PhD, történész, egyetemi adjunktus, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej [Łódźi Egyetem Történeti Intézete, Legújabb Kori Egyetemes Történeti Tanszék]
 • Takács Róbert PhD, történész, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet

 

A szám megjelenését a Wacław Felczak Alapítvány támogatta.