2022/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2022/4. szám tartalomjegyzéke
(DOI-azonosítókkal és rövid ismertetőkkel):

MUNKÁSTÖRTÉNET

 • Bartha Eszter: Az NDK mint elbukott „munkásállam”? A német múltfeldolgozás néhány tanulsága
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.4.1
  Ismertető
 • Eloisa Betti–Leda Papastefanaki–Marica Tolomelli–Susan Zimmermann: A női aktivizmus története mint a globális munkástörténet része
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.4.2
  Ismertető
 • Valuch Tibor: Politikai oldalak vonzásában. Az ipari munkásság politikai kötődésének változásai a 20. századi Magyarországon
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.4.3
  Ismertető
 • Klestenitz Tibor: Az Igaz Szó – egy keresztényszocialista hetilap útkeresése a munkássághoz
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.4.4
  Ismertető
 • Ring Orsolya: Színjátszás a propaganda szolgálatában a Rákosi-korszakban
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.4.5
  Ismertető
 • Nagy Péter: Párválasztás a régi és új világ határán. A bányászok, üzemi munkások és iparosok házasodási szokásai Rozsnyó környékén 1880 és 1895 között
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.4.6
  Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Vörös Boldizsár: „Itt azonban már a nap sugarai is motorokat hajtanak”. A kommunizmus technikai fejlettségének víziói a Magyarországi Tanácsköztársaságban
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.4.7
  Ismertető

SZEMLE

 • Szabó Gábor: A Mussolini-mítosz árnyékában
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.4.8
  (Paul CORNER: Mussolini in the Myth and Memory. The First Totalitarian Dictator. Oxford University Press, Oxford, 2022. 192 p.)
 • Takács Tibor: De az emlék megmarad
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.4.9
  (BOROS Anikó: Pusztavám 1944. Tanú(ság) – vallomás – emlékezet. Ford.: Vitári Zsolt. Kronosz Kiadó, Pécs, 2022. 375 p.)
 • Dávid Rebeka: Történetírás vagy emlékezetpolitika? Egy intézmény a pártállami időkből
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.4.10
  (B. KÁDÁR Zsuzsanna: Állam – párt – történetírás. A Magyar Munkásmozgalmi Intézet – az MSZMP Párttörténeti Intézete (1948–1989). Gondolat Kiadó, Budapest, 2021. 136 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Bartha Eszter PhD, ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék, habilitált egyetemi docens
 • Betti, Eloisa PhD, Bolognai Egyetem Történelem és Kultúrtörténet tanszék, óraadó
 • Dávid Rebeka PhD-hallgató, ELTE BTK TDI Társadalom – és Gazdaságtörténeti Doktori Program
 • Klestenitz Tibor PhD, történész, Nemzeti Közszolgálati Egyetem; Országos Széchényi Könyvtár Lipták Dorottya Sajtótörténeti Kutatócsoport, tudományos munkatárs
 • Nagy Péter PhD, történész, MTA Work Lendület Kutatócsoport
 • Papastefanaki, Leda PhD, Ioanninai Egyetem Görög Gazdaság- és Társadalomtörténet tanszék, docens; Institute for Mediterranean Studies-FORTH (Görögország), munkatárs
 • Ring Orsolya PhD, történész, tudományos munkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet
 • Szabó Gábor, politológus
 • Takács Tibor PhD, történész, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Tolomelli, Marica PhD, Bolognai Egyetem Történelem és Kultúrtörténet tanszék, docens
 • Valuch Tibor DSc, történész, egyetemi tanár, EKKE Történettudományi Intézet; kutatóprofesszor, TK Politikatudományi Intézet
 • Vörös Boldizsár CSc, ELKH BTK Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs
 • Zimmermann, Susan PhD, CEU (Bécs) Történelem tanszék, kiemelt egyetemi tanár