2023/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2023/1. szám tartalomjegyzéke
(DOI-azonosítókkal és rövid ismertetőkkel):

NŐTÖRTÉNET

 • Somlai Katalin: „Dudás Éva”, „Angelica”, „Medika” és társaik. Titkos munkatársnők a magyar hírszerzés olasz frontján 1945 és 1989 között
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.1.1
  Ismertető
 • Lőrincz Andrea: A második világháborút követő felelősségre vonás megéléstörténetei a (színész)női életutakban
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.1.2
  Ismertető
 • Grexa Izabella: „Ha én annyit keresnék, mint ön, Gáspár elvtárs, akkor nem ragaszkodnék a második műszak keresetéhez…” Női panaszlevelek a Kádár-korszakból
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.1.3
  Ismertető
 • Alabán Péter: Nők férfiak nélkül. Társadalmi és nemi szerepek az 1970-es évek munkástársadalmában és a filmvásznon
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.1.4
  Ismertető
 • Fedeles-Czeferner Dóra: Milyen volt magyar emigráns nőnek lenni a két világháború közötti Szovjetunióban? (ZALAI Katalin: „Idegenbe szakadt hazánk lányai”. Magyar nők szovjet emigrációban a két világháború között. Napvilág Kiadó, Budapest, 2022. 364 p.)
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.1.5

TANULMÁNYOK

 • Tóth Imre: Bánffy Miklós a magyar külügyminisztériumban (1921–1922)
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.1.6
  Ismertető
 • Miklós Dániel: Sugár András Dubček-interjúja és a könyvkiadás helyzetének változása 1989-ben
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.1.7
  Ismertető

SZEMLE

 • Agárdi Péter: Új, tudományos narratíva József Attiláról
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.1.8
  (TVERDOTA György: Gondoljátok meg, proletárok I. Az ifjú József Attila. Osiris Kiadó, Budapest, 2021. 887 p.)
 • Tomka Béla: Alternatív vagy korlátozott globalizáció? A szocialista rendszerek nemzetközi kapcsolatainak új értelmezéseiről
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.1.9
  (James MARK–Bogdan C. IACOB–Tobias RUPPRECHT–Ljubica SPASKOVSKA: 1989: A Global History of Eastern Europe. Cambridge University Press, Cambridge, 2019. 380 p.; James MARK–Artemy M. KALINOVSKY–Steffi MAHRUNG (eds.): Alternative Globalizations: Eastern Europe and the Postcolonial World. University of Indiana Press, Bloomington, 2020. 352 p.; James MARK–Paul BETTS (eds.): Socialism Goes Global: The Soviet Union and Eastern Europe in the Age of Decolonization. Oxford University Press, Oxford, 2022. 384 p.)
 • Isaac Bershady: Magyarország a világon: globális történelem a félperifériáról
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.1.10
  (LACZÓ Ferenc–VARGA Bálint (szerk.): Magyarország globális története 1869–2022. Corvina Kiadó, Budapest, 2022. 448 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Agárdi Péter művelődés- és irodalomtörténész, professzor emeritus (PTE BTK)
 • Alabán Péter PhD, történész, közoktatásvezető, az Ózdi Szakképzési Centrum Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola igazgatója
 • Isaac Bershady PhD-jelölt, Rutgers University – New Brunswick, Történet Tanszék
 • Fedeles-Czeferner Dóra PhD, történész, BTK Történettudományi Intézet, Horthy-korszak témacsoport, tudományos segédmunkatárs
 • Grexa Izabella PhD-hallgató, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának osztálytitkára
 • Lőrincz Andrea PhD-hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Modernkori Magyarország Doktori Program
 • Miklós Dániel PhD, történész, levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár
 • Somlai Katalin történész, 1956-os Intézet Alapítvány, BTK Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs
 • Tomka Béla DSc, történész, Szegedi Tudományegyetem, Jelenkortörténeti Tanszék, egyetemi tanár
 • Tóth Imre PhD, habil. egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézet, múzeumigazgató, Soproni Múzeum