Repertórium / Dokumentumok

 

346
Az 1955. december 6-i lincsaktíva jegyzőkönyve (Közli: Standeisky Éva)
1997/1
131-210
347
1956 és az alvilág. (Egy börtönügynök jelentései, 1959) (Közli: Eörsi László)
2002/1
257-283
348
Ács Lajos 1956. novemberi feljegyzése a budapesti lengyel nagykövet számára (Közli: Tischler János)
1992/4
149-170
349
Amerikai magyarok a második világháború első éveiben. (Részletek Vincze Sándor levelezéséből) (Közli: Varga Lajos)
2000/3
201-238
350
Angyal István saját kezű vallomásai (1956. december) (Közli: Eörsi László)
1995/4
133-182
351
A Belügyminisztérium SZER-képe 1955-ben (Közli: Révész Béla)
1999/2
170-222
352
A csehszlovák-magyar jóvátételi egyezmény 1946-ban (Közli: Földesi Margit)
1998/1
194-217
353
Csehszlovák-magyar tárgyalások a lakosságcseréről 1945 decemberében (Közli: Lázár György)
1998/2
120-164
354
Csou En-laj kínai miniszterelnök 1957. januári látogatása Varsóban (Tischler János)
1994/3
141-175
355
A Demokrata Néppárt alapvető dokumentumai. 1946-1947. (Közli: Izsák Lajos-Szabó Róbert)
1991/1
137-166
356
A demokratikus szocializmus gyökerei (Közli: Szabó Éva-Szűcs László)
1990/3
161-172
357
Dokumentumok a jugoszláv menedékről és a Szántó Zoltán-ügyről (1956-1958) (Közli: Kiss József-Ripp Zoltán)
1991/4
136-158
358
Dokumentumok Rákositól – Rákosiról (Közli: Vass Henrik)
1991/2-3
244-288
359
Döntés a Nagy Imre-csoport ügyében. (A Központi Bizottság zárt ülése 1957. december 21-én) (Közli: Ripp Zoltán)
1990/4
159-180
360
Egy házkutatás háttere 1950-ből (Közli: Kajári Erzsébet)
2001/1
285-297
361
Egyetemisták és főiskolások követelései 1956 októberében (Közli: Némethné Dikán Nóra- Szabó Róbert-Vida István)
2003/4
280-333
362
Egyezmények a szovjet csapatok magyarországi tartózkodásáról (Közli: Pataki István)
1995/3
123-158
363
Feljegyzések a rendőrség történetéről (1945-1951) (Közli: Kajári Erzsébet)
1995/2
97-139
364
Gerő Ernő értékelése az 1956. októberi eseményekről (Közli: Baráth Magdolna)
1999/1
138-169
365
A Györffy István Kollégium közvélemény-kutatása 1943-ban I. (Közli: Svéd László)
1996/4
179-208
366
A Györffy István Kollégium közvélemény-kutatása 1943-ban. II. (Közli: Svéd László)
2003/1
235-276
367
Iratok a magyar-francia diplomáciai kapcsolatok 1963-1965 közötti történetéhez (Közli: Garadnai Zoltán)
2004/3
216-250
368
Jegyzőkönyv a szovjet és a magyar párt- és állami vezetők tárgyalásairól (1953. június 13-16.) (Közli: T. Varga György)
1992/2-3
234-269
369
Két összefoglaló a magyar-szovjet kormánytárgyalásokról (1958. április) (Közli: Baráth Magdolna-Feitl István)
1993/4
163-188
370
Két szovjet diplomáciai irat a magyar-román kapcsolatokról. A magyar-román viszony – szovjet szemmel, 1954-1964 (Közli: Baráth Magdolna)
2003/3
211-258
371
Kéthly Anna New York-i levelezéséből (1956. november-1957. március) (Közli: Strassenreiter Erzsébet)
2004/1
211-244
372
Kiszeljov szovjet nagykövet beszélgetései Nagy Imrével és Gerő Ernővel 1954 elején (Közli: Baráth Magdolna)
1998/1
218-241
373
A KMP Külföldi Bizottságának jegyzőkönyvei. 1944. április-október (Közli: Baráth Magdolna)
1997/2
281-300
374
Konzultációk. Dokumentumok a magyar és a szovjet pártvezetők két moszkvai találkozójáról 1954-1955-ben (Közli: Rainer M. János-Urbán Károly)
1992/4
124-148
375
Lukács György moszkvai tükörben. 1949-1972 (Bevezető: Alekszandr Sztikalin. Közli: Alekszandr Sztikalin-Vjacseszlav Szereda)
2001/4
213-271
376
Magyar-amerikai diplomáciai jegyzékváltás 1958 őszén (Közli: Nagy Miklós)
1996/1
223-236
377
A magyar Belügyminisztérium szovjet tanácsadói (Közli: Kajári Ezsébet)
1999/3
220-232
378
A magyar nagykövetség jelentései az 1961. évi NDK-beli válságról. A berlini fal felépítése (Közli: Ruff Mihály)
1997/4
164-238
379
A magyar szociáldemokrata emigráció balszárnya 1956-ban, október 23. előtt (Közli: Jemnitz János)
1993/1
134-163
380
A magyar zsidóság és a hatalom. 1945-1955 (Közli: Svéd László)
1993/2-3
248-298
381
A magyarországi konzervatív pártok történetéhez a polgári korszakban (1867-1945) (Közli: Pölöskei Ferenc-Gergely Jenő)
2002/3-4
497-548
382
A Marosán-ügy 1962-ben (Közli: Némethné Vágyi Karola- Sipos Levente)
1994/1-2
203-256
383
A mensevik per és a Szocialista Munkásinternacionálé 1931-ben (Közli: Surányi Róbert)
1990/2
109-140
384
Mikor ért véget a Sopronba ideiglenesen áttelepült országgyűlés 1945-ben? (Közli: Horváth Lajos)
1995/2
140-148
385
A moszkvai magyar kommunista emigráció 1944. őszi megbeszélései a programkészítésről (Közli: Korom Mihály)
1993/1
114-133
386
Az MSZMP megyei és budapesti kerületi elnökeinek első értekezlete. 1956. november 27. (Sipos Levente)
1996/3
165-211
387
Nagy Imre a Nagyatádi-féle földreformról (Közli: Sipos József)
1996/1
181-210
388
Nagy Imre agrártörténeti tanulmánya, 1932 (Közli: Sipos József)
1992/4
77-109
389
Nagy Imre és Gerő Ernő vitáinak egyik állomása (Közli: Sipos Levente)
1996/1
211-222
390
A Nagy Imre-per után. A jugoszláv-magyar jegyzékháború második szakaszának dokumentumai 1958. október – 1959. február (Közli: Kiss József-Ripp Zoltán)
1992/4
171-203
391
Nagy Imre szövetkezeti tervezete (Közli: Sipos Levente)
1992/4
110-123
392
Osztrák külügyi iratok Magyarország történetéhez. 1956. október-november. (Közli: Gecsényi Lajos)
1996/2
157-206
393
A Népszabadság letiltott cikke 1956 novemberében (Közli: Sipos Levente)
1992/1
131-144
394
Rahman budapesti indiai ügyvivő beszámolói az 1956. november-decemberi napokról (Közli: Vida István)
1994/1-2
257-282
395
Rákosi Mátyás előadása Moszkvában 1945 júniusában (Közli: Póth Piroska)
1999/4
199-223
396
Rákosi Mátyás fellebbezése a Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. kongresszusához (1962. november 6.) (Közli: Feitl István)
1991/4
126-135
397
Rákosi Mátyás referátuma a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1953. júniusi ülésén (Közli: T. Varga György)
1990/1
141-162
398
Sombor-Schweinitzer József 1937-es előadása a radikális baloldali mozgalmakról (Közli: Konok Péter)
2003/2
199-230
399
A spanyolországi Rajk-ügy (Közli: Györkei Jenő)
1996/4
147-178
400
Szélig Imre tanulmánya a magyar munkásmozgalom történetéről (Közli: Sipos Levente)
1995/1
137-174
401
Szilárdan a párt élén – Moszkvában, Budapesten. (Az MSZMP KB 1957. július 3-ai ülésének jegyzőkönyve) (Közli: Feitl István- Némethné Vágyi Karola)
1994/4
171-188
402
Szociáldemokrata Alternatíva – 1973 (Közli: Balogh Sándor)
1991/2-3
228-243
403
Szociáldemokrata látlelet 1956-ról (Közli: Benkő Péter)
1992/2-3
270-276
404
A Szocialista Internacionálé párizsi nyilatkozata a globalizáció kihívásairól
2001/2-3
406-420
405
A szovjet-jugoszláv és a magyar- jugoszláv kapcsolatok a levelezési diplomácia tükrében 1954-1955 (Közli: Marelyin Kiss József-Ripp Zoltán-Vida István)
2001/1
233-284
406
Szovjet-magyar katonai tárgyalások Moszkvában, 1957. január 28.- február 1. között (Közli: Pataki István)
1997/1
112-130
407
Válogatás Politzer Csapó Zsigmond Julius Mottelerhez írott leveleiből (1892-1901) (Közli: Kozáry Andrea)
1992/1
111-130