Repertórium / Krónika

 

426
Balogh Sándor: A debreceni feltámadás és üzenete
1993/1
164-171
427
Domány András: Gomułka, az egykori kommunista pártvezér emlékiratai
1995/1
175-190
428
Feitl István: A többpártrendszer felszámolása
1997/1
211-219
429
Fiatal egyháztörténészek konferenciája (Strausz Péter)
2003/4
346-348
430
Föglein Gizella: Nemzetiségi politika a Kádár-korszakban. (Az MSZMP PB 1958. és 1968. évi nemzetiségpolitikai határozatai)
1997/1
220-225
431
Hobsbawm, Eric: A munkásmozgalom évszázada
1999/4
249-260
432
A XX. század az 1945 utáni történetírásban (Sipos Levente)
1999/2
223-257
433
Kassák Lajos és a Munka című folyóirat története [A Politikatörténeti Intézet 2003. szeptember 29-én rendezett konferenciájának néhány előadása]
2004/1
245-309
Konok Péter: A Munka-kör szellemi, politikai hátországa
245-257
Svéd László: A Munka és az ifjúság
257-270
Pintér István: Adalékok Kassák és Munka-köre munkásmozgalomhoz való kapcsolatáról, 1927-1939
270-283
Kővágó Sarolta: Az avantgarde színház, a baloldal és Kassák
283-292
Székely Gábor: A Munka a fasizmusról
292-309
434
Kerekasztal-beszélgetés az Intézet múltjáról, jelenéről, jövőjéről létrehozásának 50. évfordulóján
1999/1
202-215
435
Kerekasztal-konferencia Szabó Ervin születésének 125. évfordulóján (Konok Péter)
2003/1
277-286
436
Kerekasztal-konferencia a Társadalmi Lexikonról (Takács Róbert)
2003/4
334-345
437
Konzervativizmus-vita (Ignácz Károly)
2003/2
259-276
438
Magyarország a második világháborúban és a háború után (Baráth Magdolna)
1991/2-3
289-302
439
Mauroy, Pierre beszéde a berni konferencia 75. évfordulóján
1994/1-2
283-287
440
Munkásmozgalom, globalizáció, internet. Kerekasztal-beszélgetés az anarchizmusról (Sipos Balázs)
2001/1
324-331
441
Muszatov, Valerij: Szovjet politikai beavatkozás és katonai intervenció Magyarországon 1956-ban
1991/4
159-170
442
Nyers Rezső: Ki is volt Marosán György valójában?
1994/3
176-180
443
Ormos Mária: A magyar közélet és a gazdasági világválság
2003/3
259-277
444
Orosz István: A modernizációs kísérletek főbb szakaszai a magyar mezőgazdaságban a XIX-XX. században
2003/2
231-258
445
Pál Lénárd ünnepi beszéde a Párttörténeti Intézet megalakulásának 40. évfordulóján
1989/1-2
169-171
446
A Politikatörténeti Alapítvány 1992. évi pályázatának eredménye (Feitl István)
1992/4
204
447
A Politikatörténeti Alapítvány fiatal ösztöndíjas kutatóinak konferenciája (Sipos Balázs)
1999/1
216-235
448
Szakács Sándor: Hatalom és gazdaság az ötvenes években
1998/2
165-174
449
A szociáldemokrácia és a kelet-közép-európai rendezés című tudományos ankét (Baráth Magdolna)
1992/1
145-154
450
A Szocialista Értelmiségi Fórum felhívása
1990/4
188-189
451
Szocializmus-vita (Tóth Eszter Zsófia)
2002/1
284-288
452
A szovjet szovjetológia új eredményeiből (V. B. Zsiromszkaja: Fél évszázad hallgatás – Össz-szövetségi népszámlálás a harmincas években; N. G. Dumova-K. F. Sacillo: A liberálisok és a forradalom)
1990/2
153-162
453
Történettudomány és igazságtétel (1994. február 11.) (Ólmosi Zoltán)
1994/1-2
288-296
454
Tudományos emlékülés a magyar Tanácsköztársaság 70. évfordulóján (Kádár Zsuzsanna)
1989/3-4
218-223
455
Tudományos emlékülés a magyarországi munkástanácsokról (Feitl István)
1990/3
173-176
456
Tudományos konferencia a II. Internacionálé megalakulásának 100. évfordulóján (Pető Andrea)
1989/3-4
223-227
457
Tudományos konferencia a II. világháború befejezésének 50. évfordulóján (Sipos Balázs)
1995/2
183-196
458
Tudományos konferencia Kovács Imre munkásságáról (Szabó A. Ferenc)
1997/4
239-248
459
Tudományos ülés a Párttörténeti Intézet megalakításának 40. évfordulóján (Baráth Magdolna)
1989/1-2
177-181
460
Tudományos ülésszak az MSZDP centenáriuma alkalmából (Kende János)
1990/4
181-187
461
Tudományos ülésszak Nyikolaj Buharin születésének centenáriumán (Szabó Annamária)
1989/1-2
171-177
462
Új irányzatok a magyar társadalomtörténet-írásban. Az 1960-as évek mint kutatási probléma (Tóth Eszter Zsófia)
2002/2
249-259
463
Zinner Tibor: Büntetőjog és hatalom
1998/2
183-205
464
Varga György, T.: Adalékok és szempontok a Magyar Dolgozók Pártja hatalmi helyzetéhez
1998/2
175-183