2008/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

A nő és a politikai

Múltunk Politikatörténeti Folyóirat 2008/2 szám

 • Előszó (Sipos Balázs)
 • Kaba Eszter: “…nagyjából és általánosan harcoltunk mindenért”. Munkásnőegylet a századforduló Magyarországán
 • Jobst Ágnes: A női szerepek határátlépésének értelmezése az első magyar orvosnőről szóló narratívákban (Hugonnai Vilma, 1847-1922)
 • Kereszty Orsolya: “A Nórák kezdenek ébredezni mindenfelé…” Geőcze Sarolta korai írásai a nők neveléséről és a nemzetépítésről
 • Schwartz Ágota: A női szubjektum a századforduló magyar írónői prózájában
 • Bartha Eszter: Férfiak tükrében: Nőalakok Kosztolányi és Móricz regényeiben
 • Bánki Éva: Lobogó sötétség. (Tormay Cécile: Bujdosó könyv)
 • Tóth Vásárhelyi Éva: Gróf Andrássy Klára, a szociális legitimista
 • Szilágyi Ágnes Judit: Az elhallgatott epizodisták hétköznapjai a budai Várpalotában 1944. augusztus-október között. Horthy Zsófia feljegyzése
 • Argejó Éva: Nők sziklás hasadékban. Átpolitizált női szubjektum a visszaemlékezések tükrében – 1945-1960
 • Somlai Katalin: Bulvármozaik

Források

 • Réti György: Filippo Anfuso olasz követ jelentései Magyarországról (1942. január 6.-július 9.)
 • Vukman Péter: Amerikai források a szovjet-jugoszláv konfliktus történetéhez (1948-1952)
 • Novák Csaba Zoltán: A “nyitás” éve, 1968. A romániai magyar értelmiségiek találkozója Nicolae Ceauşescuval

Írások egy könyvről

 • Wass Albert, Erdély és a magyar nacionalizmus – kritikai szemszögből (Egry Gábor)
  Kultusz és ellenkultusz? (Bíró Béla)

Szemle

 • Az orosz birodalmi gondolat (Pritz Pál)
 • A politikumról – kezdőknek és haladóknak (Licskó György)
 • A kultúrharctól a befogadás felé (Szénási Zoltán)
 • A Baumgarten Alapítvány dokumentumai (Majoros Györgyi)

E számunk szerzői:

 • Argejó Éva szociológus, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Bánki Éva író, irodalomtörténész, ELTE
 • Bartha Eszter PhD, egyetemi tanársegéd, ELTE BTK
 • Bíró Béla egyetemi tanár, Sapientia Egyetem
 • Egry Gábor PhD, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Jobst Ágnes PhD, sajtótörténész, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Kaba Eszter PhD-hallgató, levéltáros, Politikatörténeti Intézet
 • Kereszty Orsolya PhD, egyetemi adjunktus, KE PFK, PTE BTK NTI
 • Licskó György kandidátus, ny. egyetemi docens, BME
 • Majoros Györgyi egyetemi hallgató, ELTE BTK
 • Novák Csaba Zoltán PhD-hallgató, Román Tudományos Akadémia
 • Gheorge Şincai Kutatóintézet, Marosvásárhely
 • Pritz Pál az MTA doktora, c. egyetemi tanár, ELTE BTK
 • Réti György kandidátus, ny. külügyi főtanácsos
 • Schwartz Ágota PhD, egyetemi docens, Ottawai Egyetem
 • Somlai Katalin 56-os Intézet
 • Szénási Zoltán PhD, tud. segédmunkatárs, MTA Irodalomtudományi Intézet
 • Szilágyi Ágnes Judit kandidátus, egyetemi docens, Pannon Egyetem
 • Tóth Vásárhelyi Éva tanár, Budai Nagy Antal Gimnázium
 • Vukman Péter PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem