2007/3. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

Tanulmányok

 • Múltunk Politikatörténeti Folyóirat 2007/3 szám

  Lackó Miklós: Válságkorszak – válságelméletek. Három alapmű az 1920-as évek magyar szellemi életéből

 • Pihurik Judit: Magyar katonák és zsidók a keleti hadszíntéren 1941-1943
 • Csatári Bence: A KISZ könnyűzenei politikája

Kereszténydemokrácia

 • Csorba László: A magyar kereszténydemokrácia liberális katolikus öröksége
 • Gergely Jenő: A kereszténydemokrácia Magyarországon
 • Sz. Kovács Éva: Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekből
 • M. Szebeni Géza: A francia kereszténydemokrácia történetéről
 • Székely Gábor: Kereszténydemokrácia Németországban
 • Horváth Jenő: Olaszország és a Keresztény Demokrácia (1943-1994)

Szemle

 • Lajos Iván élete és halála (Pritz Pál)
 • Húsz év után. Társadalmi nemek és háború a 20. századi Kelet Európában (Pető Andrea)
 • Egy 20. századi magyar Odüsszeia – anno 1944-1946 (Licskó György)
 • A Balkán-paktum (1953/1954) (Hornyák Árpád)
 • Szakmák és társadalmi identitás (Agárdi Izabella)

E számunk szerzői:

 • Agárdi Izabella PhD-hallgató, Utrechti Egyetem
 • Csatári Bence PhD-hallgató, ELTE
 • Csorba László kandidátus, tudományos főmunkatárs, MTA TTI
 • Gergely Jenő az MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE
 • Hornyák Árpád PhD, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem
 • Horváth Jenő kandidátus, egyetemi docens, Corvinus Egyetem
 • Sz. Kovács Éva levéltáros, ÁBTL
 • Lackó Miklós az MTA doktora, tudományos tanácsadó, MTA TTI
 • Licskó György kandidátus, ny. egyetemi docens, BME
 • Pető Andrea PhD, egyetemi docens, CEU
 • Pihurik Judit PhD, egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem
 • Pritz Pál az MTA doktora, egyetemi magántanár, ELTE
 • M. Szebeni Géza kandidátus, ny. követ
 • Székely Gábor az MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE