2006/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

“1956-os kérdések”

Múltunk Politikatörténeti Folyóirat 2006/4 számBayer József, Cseh Géza, Földes György, Gyáni Gábor, Gyarmati György, Kende Péter, Palasik Mária, Pető Andrea, Rainer M. János, Ripp Zoltán, Standeisky Éva, Szőke Domonkos és Varga László írásai 1956 historiográfiájáról és emlékezetéről

Eszmék és társadalom

 • Sipos Levente: Nagy Imre “pártügyéről”
 • Standeisky Éva: Eszmék az 1956-os forradalomban
 • Varga Zsuzsanna: A falusi társadalom feszültséggócai az 1950-es évek közepén
 • Belényi Gyula: Munkások az 1956-os forradalomban
 • Tóth Eszter Zsófia: Munkások és munkásnők ’56-os megéléstörténetei
 • Horváth Sándor: Kollektív erőszak és városi térhasználat 1956-ban: forradalmi terek elbeszélése

Szemle

 • Szajda Szilárd: Krónika 1956

E számunk szerzői:

 • Bayer József az MTA levelező tagja, igazgató, MTA PTI
 • Belényi Gyula kandidátus, egy. docens, Károli Gáspár Református Egyetem
 • Cseh Géza főlevéltáros, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
 • Földes György kandidátus, főigazgató, Politikatörténeti Intézet
 • Gyáni Gábor az MTA doktora, tud. tanácsadó, MTA TTI
 • Gyarmati György kandidátus, főigazgató, ÁBTL
 • Horváth Sándor PhD, tud. munkatárs, MTA TTI
 • Kende Péter az MTA külső tagja, politológus
 • Palasik Mária kandidátus, tud. kutató, ÁBTL
 • Pető Andrea PhD, egy. docens, CEU
 • Rainer M. János az MTA doktora, főigazgató, 56-os Intézet
 • Ripp Zoltán a Politikatörténet Intézet tud. osztályvezetője
 • Sipos Levente tud. tanácsadó, Politikatörténeti Intézet
 • Standeisky Éva kandidátus, egy. docens, Debreceni Egyetem
 • Szajda Szilárd PhD-hallgató, Miskolci Egyetem
 • Szőke Domonkos az MTA doktora, egy. docens, Debreceni Egyetem
 • Tóth Eszter Zsófia PhD, tud. munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Varga László kandidátus
 • Varga Zsuzsanna kandidátus, egy. docens, ELTE