2005/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

Tanulmányok

 • Múltunk - Politikatörténeti Folyóirat 2005/2. számaFülöp Mihály: Az Európai Tanácsadó Bizottság (1943-1945). A genezis és az olaszországi precedens
 • Zseliczky Béla: Beneš, a magyar-kérdés és a Szovjetunió, 1943-1948

1956 és Németországok

 • Cseh Géza: Szolidaritás és furkósbot-politika. Az 1956-os magyar forradalom hatása az NDK diák- és értelmiségi mozgalmaira
 • Cseresnyés Ferenc: 1956-os magyar menekültek befogadása az NSZK-ba

Nagy Imre Sznagovban

 • Ioanid Ilona: Töprengések Nagy Imréről
 • Lipcsey Ildikó: Sznagovi feljegyzések

Köztársaság Magyarországon

 • Kende Péter: A köztársasági eszme magyarországi állásáról
 • Pölöskei Ferenc: A köztársasági eszme a 20. századi Magyarországon
 • Hajdu Tibor: Az 1918-as Népköztársaság
 • Hubai László: Viták és álláspontok a II. Magyar Köztársaságról
 • Föglein Gizella: Az államfő “intézménye” 1944 és 1949 között
 • Feitl István: Parlamentarizmus és önigazgatás az 1956-os forradalomban
 • Ripp Zoltán: A köztársaság létrehozása 1989-ben

Fórum

 • Lucian Leuştean: Trianon – történelem és propaganda

Írások egy könyvről

 • Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba (1989-1992) (Pankovits József)
 • Rendszerváltások és átmenetek? (Zsebők Csaba)

Szemle

 • Marx, Engels és az írek (Jemnitz János)
 • Az “ismeretlen” holokauszt (Malkovics Tibor)
 • Menedékház (Szajda Szilárd)
 • Moszkva ügynökei (Hegedűs Gyula)
 • Vallásosság és identitás a diktatúrában (Pető Andrea)
 • Indusztria bűvöletében (Horváth Sándor)

E számunk szerzői:

 • Cseh Géza, főlevéltáros, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
 • Cseresnyés Ferenc, PhD, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem
 • Feitl István, főigazgató-helyettes, Politikatörténeti Intézet
 • Föglein Gizella, kandidátus, egyetemi docens, ELTE BTK
 • Fülöp Mihály, egyetemi magántanár, rektorhelyettes, Selye János Egyetem
 • Hajdu Tibor, a tört. tud. doktora, tudományos tanácsadó, MTA Történettudományi Intézet
 • Hegedűs Gyula, PhD-hallgató, főiskolai adjunktus, BGF
 • Horváth Sándor, PhD, tud. munkatárs, MTA Történettudományi Intézet
 • Jemnitz János, a tört. tud. doktora, tud. tanácsadó, MTA Történettudományi Intézet
 • Kende Péter, az MTA külső tagja, politológus
 • Lipcsey Ildikó, kandidátus, főszerkesztő, Erdélyi Magyarság
 • Malkovics Tibor, PhD-hallgató, főiskolai adjunktus, ZSKF
 • Pankovits József, kandidátus, történész
 • Pető Andrea, PhD, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Közép-Európa Egyetem
 • Pölöskei Ferenc, akadémikus, ny. egyetemi tanár
 • Ripp Zoltán, tud. főmunkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Szajda Szilárd, PhD-hallgató, Miskolci Egyetem
 • Zsebők Csaba, PhD-hallgató, ösztöndíjas, ELTE BTK Kelet-Európa Történeti Tanszék
 • Zseliczky Béla, az Orosz Tudományos Akadémia doktora, az OTA Szlavisztikai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa