Repertórium / Szemle

 

465
1917 és ami utána következett [Előadások és tanulmányok az orosz forradalom történetéből. Főszerk.: Krausz Tamás. Szerk.: Schiller Erzsébet. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 1998. 232 p.] (Kolontári Attila)
2001/2-3
428-432
466
1956 és a politikai pártok [Politikai pártok az 1956-os forradalomban. 1956. október 23.-november 4. Válogatott dokumentumok. Szerk.: Vida István. MTA Jelenkor-kutató Bizottság, Budapest, 1998. 571 p.] (Tomán Erzsébet)
1999/1
245-248
467
1956 traumája – börtönírások, levelek tükrében [Kardos László börtönírásai 1957-1963. Gondolat Kiadó, 1992. 264 p.] (Micheller Magdolna)
1992/4
207-210
468
1956. A forradalom kronológiája és bibliográfiája [Szerk.: Varga László. Századvég Kiadó-Atlanti Kiadó-1956-os Intézet, 1990. 182 p.] (Takács Gábor)
1991/2-3
313-314
469
Az 1956-os Intézet évkönyvei [Évkönyv. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete, 1992. 357 p.; 1993. 361 p.; 1994. 377 p.] (Benda Gyula)
1995/1
194-198
470
Agárdi Péter: Kunfi Zsigmond [Kunfi Zsigmond. Vál., bev. És jegyz.: Agárdi Péter. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2001. 401 p.] (Harsányi Iván)
2003/3
278-287
471
Agyibekov, G.: A Komintern és a háború utáni Európa [Grant M. Agyibekov: Kominform i poszlevojennaja Jevropa. Rosszija Molodaja, Moszkva, 1994. 235 p.] (Jemnitz János)
1996/4
220-223
472
Akit kizárt a párt [Lengyel László: Pártházból palotába. Helikon Kiadó, Budapest, 1998. 344 p.] (Moharos Éva)
2000/3
264-272
473
Az algériai Nemzeti Felszabadítási Front története a felszabadító háború alatt (1954-1962) [Gilbert Meynier: Histoire intérieure du FLN 1954-1962. Fayard, Paris, 2002. 812 p.] (J. Nagy László)
2003/2
289-291
474
Állam és egyházi millennium. Két dokumentumkötet az 1960-as évek lengyel belügyi irataiból [Uroczystosci milenijne 1966 roku – Sprawozdania urzedów spraw wewnetrznych. Red. Ryszard Murawski. Centralne Archiwum MSW – Ksiazka i Wiedza, Warszawa, 1996. 211 p.; Peter Raina: Kosciól – Panstwo w swietle akt wydzialu d/s wyznan 1967-1968. Ksiazka Polska, Warszawa, 1994. 340 p.] (Domány András)
1999/3
287-291
475
Az államforma és az államfői jogkör 1944-1949 [Föglein Gizella: Államforma és államfői jogkör Magyarországon 1944-1949. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. 204 p.] (Feitl István)
1994/1-2
302-306
476
Az állampárt első korszaka [A Magyar Dolgozók Pártja határozatai 1948-1956. Összeáll., jegyz. és szerk.: Habuda Miklós, Rákosi Sándor, Székely Gábor és T. Varga György. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998. 524 p.] (G. Vass István)
2000/3
256-264
477
Az állampárt utolsó évei [A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985-1989. Szerk.: Vass Henrik. Interart Stúdió, 1994. 795 p.] (Erényi Tibor)
1995/1
199-205
478
Állampárti látlelet [Az MSZMP ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. I. k. 1956. november 11.-1957. január 14. Szerk. és jegyz.: Némethné Vágyi Karola és Sipos Levente. Intera Rt., 1993. 406 p.; II. k. 1957. január 25.- 1957. április 2. Szerk. és jegyz.: Némethné Vágyi Karola és Urbán Károly. Intera Rt., 1993. 445 p.; III. k. 1957. április 5.-1957. május 17. Szerk. és jegyz.: Baráth Magdolna és Feitl István. 36 Repertorium.qxd 2005.05.12. 10:03 Page 36 Intera Rt., 1993. 427 p.; IV. k. 1957. május 21.-1957. június 24. Szerk. és jegyz.: Baráth Magdolna és Ripp Zoltán. Intera Rt., 1994. 382 p.] (Föglein Gizella)
1996/1
237-241
479
Amerika történetei [Hahner Péter: Az Egyesült Államok elnökei. Maecenas Kiadó, Budapest, 1998. 368 p.; Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikája. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000. 492 p.; Charles Sellers- Henry May-Neil R. McMillen: Az Egyesült Államok története. Maecenas Kiadó, Budapest, 1995. 450 p.] (Andor László)
2003/1
308-315
480
Ami köztudott, az igaz is? [Scott, M. Eddie: Ami köztudott, az igaz is? Bevezetés a kliometrikus történetírás gondolkodásmódjába. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1996. 123 p.] (Sipos Balázs)
2000/3
275-285
481
Amikor nem voltunk sógorok. Magyar-osztrák diplomáciai iratok 1956-1964. [Vál., szerk. és jegyz.: Gecsényi Lajos. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2000. 324 p.] (Papp István)
2002/2
281-284
482
Bárczy István Budapestje [Sipos András: Várospolitika és városigazgatás 1890-1914. Budapest Főváros Levéltára, 1996. 276 p.] (Erényi Tibor)
1998/2
206-210
483
Bárdossy László a Népbíróság előtt [Szerk.: Pritz Pál. Maecenas Könyvkiadó, 1991. 375 p.] (Szerencsés Károly)
1992/1
161-164
484
Bebesi György: A feketeszázak [Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 1999. 331 p.] (Kolontári Attila)
2003/1
315-323
485
Benkő Péter: A magyar népi mozgalom almanachja [Deák BT, Budapest,1996. 415 p.] (Bánk Endre)
1997/3
254-257
486
Berend T. Iván: Terelőúton. Szocialista modernizációs kísérlet Közép- és Kelet-Európában 1944-1990 [Vince Kiadó, Budapest, 1999. 398 p.] (Niederhauser Emil)
2000/1
240-250
487
Bergmann, Theodor: Az Ár ellen. A német kommunista pártellenzék története. [Theodor Bergmann: Gegen den Strom. Die Geschichte der Kommunistischen Partei-Opposition. VSA-Verlag, Hamburg, 1987. 497 p.] (Németh István)
1990/1
176-181
488
Beszélgetések a Lubjankán. Lukács György vizsgálati ügye [Beszedü na Lubjanke. Szledsztvennoe delo Derbija Lukacsa. Materiali k biografii. Szerk.: Vjacseszlav Szereda és Alekszandr Sztikalin. Moszkva, 1999. 259 p.] (Niederhauser Emil)
2000/4
277-280
489
Boffa, Giuseppe: Az utolsó illúzió. A Nyugat és a kommunizmus felett aratott győzelem [Giuseppe Boffa: L’ultima illusione. L’Occidente e la vittoria sul communismo. Laterza, Roma-Bari, 1997. 270 p.] (Kanyó Anna)
1999/4
280-282
490
A Bolyai Egyetem emlékezete [A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 1945-1959. Szerk.: Faragó József, Incze Miklós, Katona Szabó István, Sebestyén Kálmán. Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete-Bolyai Egyetemért Alapítvány, 1999. 335 p.] (Bolvári-Takács Gábor)
2002/2
278-281
491
Boros Ferenc: Szomszédunk, Szlovákia (1953-1999) [A diplomata-történész szemével. Kalligram, Budapest-Pozsony, 2000. 357 p.] (Papp István)
2002/1
302-305
492
Boros Géza: Emlékművek ’56-nak [1956-os Intézet, 1997. 288 p.] (Bolvári-Takács Gábor)
1999/3
279-283
493
Böhm Vilmos Válogatott politikai levelei 1914-1949 [Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: Szabó Éva és Szűcs László. Bevezető: Szűcs László. Napvilág Kiadó, Budapest, 1997. 462 p.] (Mucsi Ferenc)
1998/2
210-213
494
Broué, Pierre: A Kommunista Internacionálé története. 1919-1943 [Pierre Broué: Histoire de l’Internationale Communiste. 1919-1943. Fayard, Párizs, 1997. 1120 p.] (Jemnitz János-Székely Gábor)
1998/1
252-258
495
A cvikkeres, cilinderes kommunista [Peter Unwin: Voice in the Wilderness: Imre Nagy and the Hungarian Revolution. Macdonald, London, 1991. 264 p.] (Bill Lomax)
1992/4
206-207
496
Czéh Zoltán: A GULAG mint gazdasági jelenség [Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2003. 293 p.] (Köcze László)
2004/3
267-276
497
Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988) [1-3. k. Monográfia 551 p., Dokumentumok 511 p., Interjúk 381 p. T-Twins Kiadó, 1995.] (Ripp Zoltán)
1995/3
177-187
498
Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei. 1944. december 23.-1945. november 15. [Szerk.: Szűcs László. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 1997. A k. 715 p., B k. 790 p.] (Feitl István)
2000/2
313-322
499
de Gaulle, Charles: A reménység emlékiratai. I. Az újjászületés 1958-1962 [Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, Szeged, 2003. 224 p.] (Johancsik János)
2004/1
334-339
500
Dinnyés Lajos kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei. 1947. június 2. – szeptember 19. [Szerk., jegyz., bev.: Szűcs László. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2000. 1192 p.] (Palasik Mária)
2003/1
287-294
501
Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada. 1789-1939 [História könyvtár, 1994. 477 p.] (Székely Gábor)
1995/4
183-188
502
Disszonáns hangok adósság-ügyben [Adósság. Tanulmányok adósságaink múltjáról, jelenéről és jövőjéről. (Szerk.: Vigvári András.) Szakszervezetek Gazdaság- és Társadalomkutató Intézete, 1991. 108 p.] (Baranyay László)
1990/4
201-204
503
Doktrínák és alternatívák. Az orosz külpolitikai gondolkodás: 1992-1998. [Szerk.: Kiss Ilona-Tatjána Sakleina- Andrej Kortunov. Alkotmány- és Jogpolitikai Intézet (COLPI), Budapest, 1998. 319 p.] (Sz. Bíró Zoltán)
2001/1
345-350
504
Donáth Péter: Iskola és politika [Az állami német nemzetiségi tanítóképzés magyarországi történetéhez 1919-1944. Trezor Kiadó, 1997. 280 p.] (Sipos Balázs)
1997/3
257-261
505
Az egyházak és a Kádár-rendszer. Mindszenty és a hatalom [Válogatta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Ólmosi Zoltán. Szerk.: Urbán Károly. LEX Kft., 1991. 213 p.] (Benkő Péter)
1991/4
174-177
506
Egy időszerű dokumentumgyűjtemény [Vál., összeáll. és jegyz.: Beránné Nemes Éva, Kajári Erzsébet. Népszava (kiadás), 1989. 474 p.] (Sipos Péter)
1992/2-3
287-289
507
Egy jugoszláv követ forró évei Moszkvában [Veljko Micunović: Tito követe voltam. (Moszkva, 1956-1958) Interart Stúdió, 1990. 448 p. + 16 p. képmelléklet.] (Takács Gábor)
1992/1
164-167
508
Egy katonaorvos emlékei az orosz frontról [Dr. Somorjai Lajos: Megjártam a Don-kanyart. Harctéri napló. Oroszország, 1942-1943. Szerk.: Rácz Árpád. Sajtó alá rendezte: Varga J. János. Rubicon, 2002. 256 p.] (Bolvári-Takács Gábor)
2003/2
284-289
509
Egy korszerűtlen könyv korszerű üzenetei [A II. Internacionálé. Kongresszusi jegyzőkönyvek 1889-1912. Vál.: Jemnitz János-Pető Andrea. Kossuth Könyvkiadó, 1989. 413 p.] (Haskó Katalin)
1990/3
177-179
510
Egy könyv – két politikus: Roosevelt és Churchill [Andor László: Roosevelt, Surányi Róbert: Churchill. Pannonica Kiadó, Budapest, 1999. 342 p.] (Barta Róbert)
2002/2
274-277
511
Egy napló a harmincas évekből [Jungerth-Arnóthy Mihály: Moszkvai napló. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Sipos Péter és Szűcs László. Zrínyi Katonai Kiadó, 1989. 379 p.] (Takács Gábor)
1991/1
175-178
512
Egy román pártfunkcionárius visszaemlékezései [Pavel Ţugoi: Istoria şi limba in vremea lui Gheorghiu-Dej. Memoriile unui fost şef de Secţie a CC al PCR (Történelem és irodalom Gheorghiu-Dej korában. Az RKP Központi Bizottsága egyik osztályvezetőjének emlékezései.) Ed. I. Cristoiu, Bucureşti, 1999. 300 p.] (Lipcsey Ildikó)
2003/3
302-309
513
Eichmann, Adolf: Tárgyalástól ítéletig. Feljegyzések a börtönből [Trifer Kiadó, 2000. 343 p.] (Rozsnyói Ágnes)
2001/1
350-356
514
Életrajzi elemzés a kontraszelekcióról [Hegedüs András: A történelem és a hatalom igézetében. Életrajzi elemzések. Kossuth Könyvkiadó, 1988. 352 p.] (Horváth Zsolt)
1989/3-4
237-240
515
Életutak – Szakszervezeti vezetők életrajza [Szerk.: Strassenreiter Erzsébet. Népszava kiadás, 1988. 266 p.] (Kővágó Sarolta)
1989/3-4
233-234
516
Elfelejtett gondolatok [Rónai Zoltán: Válogatott írások. Szerk.: Harsányi Iván és Jemnitz János. Az Osztrák-Magyar Munkásmozgalom-történeti Vegyesbizottság és az Osztrák-Magyar Történész Vegyesbizottság kiadása, Budapest, 1994. 147 p.] (Erényi Tibor)
1995/3
196-200
517
Ellenségek nélküli demokrácia [Ulrich Beck: Democracy without enemies. Polity Press, Cambridge, 1998. 190 p.] (Szigetvári Viktor)
2000/3
285-293
518
Az elmerült sziget. A baranyai szerb megszállás (1918-1922) történeti krónikája [Szüts Emil: Az elmerült sziget. A baranyai szerb-magyar köztársaság. Pannónia Könyvek, Pécs, 1991.] (Harsányi Iván)
1991/4
181-186
519
Elvetélt esélyek [Amerikai béketervek a háború utáni Magyarországról. Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának titkos iratai 1942-1944. Szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Romsics Ignác. Typovent, 1992. 258 p.] (Föglein Gizella)
1993/2-3
303-305
520
Eörsi László: Corvinisták, 1956. [A VIII. kerület fegyveres csoportjai. 1956-os Intézet, 2001. 645 p.] (Tóth Eszter Zsófia)
2002/3-4
565-570
521
Erdmann Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon 1945-1956 [Tevan Kiadó, Békéscsaba, 1992. 374 p.] (Bolvári-Takács Gábor)
1994/4
199-202
522
Erényi Tibor-Kende János-Varga Lajos: Fél évszázad. A szociáldemokrácia története Magyarországon. 1868-1919. [Politikatörténeti Intézet, 1990. 333 p.] (Mucsi Ferenc)
1990/4
190-192
523
Esterházy János emlékezete [Esterházy János emlékkönyv. Szerk.: Esterházy-Malfatti Alice és Török Bálint. Századvég Kiadó, 2001. 236 p.; Esterházy János: A kisebbségi kérdés. Válogatott írások, beszédek, interjúk. Vál., összeáll., jegyz.: Molnár Imre. Ister Kiadó, 2000. 299 p.] (Bolvári-Takács Gábor)
2001/4
317-323
524
Faj, vallás, etnonacionalizmus [The Socialist Register, 2003. Race, religion, ethno-nationalism. Edited by Leo Panitch and Colin Leys. Merlin Press, Monthly Review Press, London-New York, 374 p.] (Jemnitz János)
2003/4
359-363
525
Fejtő Ferenc: Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. Ausztria-Magyarország szétrombolása [Minerva-Atlantisz- Medvetánc kiadás, 1990. 432 p.] (Erényi Tibor)
1990/3
180-183
526
Fejtő Ferenc: Szociáldemokrácia tegnap, ma, holnap [Belvárosi Könyvkiadó, 1996. 150 p.] (Erényi Tibor)
1996/3
212-217
527
Feltárni – megőrizni – gondolkodni – továbblépni [A Történeti Hivatal Évkönyve 1999. Szerk.: Gyarmati György. Történeti Hivatal, 1999. 312 p.] (Germuska Pál)
2000/4
261-267
528
Fénnyel írott történelem [Magyarország fotókrónikája 1845-2000. Szerk.: Jalsovszky Katalin és Stemlerné Balog Ilona. Helikon Kiadó, (2000) 227 p.] (Feitl István)
2003/1
294-300
529
Fenyő István: A centralisták [Egy liberális csoport a reformkori Magyarországon. Argumentum Kiadó, Budapest, 1997. 430 p.] (Fónagy Zoltán)
1999/4
261-264
530
Ferrero, Guglielmo: A hatalom. A legitimitás elvei a történelemben [Kairosz Kiadó, 2001. 341 p.] (Pankovits József)
2003/4
356-359
531
Fischer Ferenc: A megosztott világ [A Kelet-Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok fő vonásai, 1945-1989. IKVA Kiadó, 1992. 390 p.] (Bolvári-Takács Gábor)
1993/1
176-178
532
Fisichella, Domenico: A politikatudomány alapvonala. Fogalmak, problémák, elméletek [Észak-Magyarországi Innovációs Centrum (Park) Rt., Miskolc, 1991. 349 p.] (Benkes Mihály)
1992/1
157-161
533
Forradalom Somogyban [Az 1956-os forradalom Somogyban – válogatott dokumentumok. Szerk.: Szántó László. Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár, 1995. 515 p.] (Valuch Tibor)
1996/3
222-226
534
Földes György: Az eladósodás politikatörténete 1957-1986 [Maecenas Könyvkiadó, 1995. 269 p.] (Vigvári András)
1996/3
218-222
535
Földesi Margit: A szabadság megszállása. A megszállók szabadsága [Kairosz Kiadó, Budapest, 480 p. 2002.] (Papp István)
2003/1
301-308
536
Fülöp Mihály: A befejezetlen béke. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés [Héttorony Kiadó, 1994. 237 p.] (Föglein Gizella)
1995/1
191-194
537
Garami Ernő: Forrongó Magyarország [Emlékezések és tanulságok. Primusz Kiadó, 1989. 254 p.] (Erényi Tibor)
1990/1
173-175
538
Gergely Ernő: A magyarországi bányász munkásmozgalom története 1867-1944 [Friedrich Ebert Alapítvány, 1995. 284 p.] (Szekeres József)
1996/2
225-228
539
Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945 [ELTE Újkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest, 1997. 400 p.] (Rottler Ferenc)
1998/1
242-244
540
Gombos Gyula: A harmadik út [Püski Kiadó, 1990. 143 p.] (Kővágó Sarolta)
1990/2
170-171
541
Gondolatok egy kismonográfia apropóján [Marin C. Stănescu: Moszkva, a Komintern, a Balkáni Kommunista Szekció és Románia. (1919-1955). Silex Kiadó, Bukarest, 1994. 159 p.] (Román Ildikó)
1995/4
194-200
542
Gunst Péter: A magyar történetírás összefoglaló története [Csokonai História Könyvek, Debrecen, 1995. 214 p.] (Incze Miklós)
1996/4
217-220
543
Hobsbawm, Eric: Politika a racionális baloldal számára [Eric Hobsbawm: Politics for a Rational Left. Political Writing, 1977-1988. Verso, London-New York, 1989. 250 p.] (Jemnitz János)
1991/4
177-181
544
Hódos György: Kirakatperek [Sztálinista tisztogatások Kelet-Európában, 1948-54. Eötvös Kiadó, 1990. 228 p.] (Takács Gábor)
1992/2-3
290-291
545
Horváth Gyula-Anderle Ádám: Perón – Che Guevara [Pannonica Kiadó, Budapest, 2000. 342 p.] (H. Szabó Sára)
2001/2-3
441-444
546
Horváth Miklós: Maléter Pál életútja, 1917-1958. [Osiris-Századvég Kiadó, 1956-os Intézet, 1995. 400 p.] (Föglein Gizella)
1995/2
197-200
547
Humbert-Droz, Jules centenáriuma. Konferencia a Kommunista Internacionáléról [Centennaire de Jules Humbert-Droz. Colloque sur l’Internationale communiste. Actes. Ed. Fondation Jules Humbert-Droz, La Chaux-de-Fonds, 1992. 566 p.] (Jemnitz János)
1995/1
205-210
548
Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza. I. (1912-1956) [Szabad Tér Kiadó-Kossuth Kiadó, 2001. 406 p.] (Baráth Magdolna)
2002/2
260-265
549
Izsák Lajos: A polgári pártok és programjaik Magyarországon 1944-1956 [Pannónia Könyvek, Pécs, 1994. 323 p.] (Szirtes Gábor)
1994/3
181-185
550
Izsák Lajos: Rendszerváltástól rendszerváltásig [Magyarország története. 1944-1990. Kulturtrade Kiadó, Budapest, 1998. 207 p.] (Szabó A. Ferenc)
1998/3-4
494-498
551
Jászi Oszkár válogatott levelei [Szerk.: Litván György-Varga F. János. Magvető Könyvkiadó, 1991. 625 p.] (Erényi Tibor)
1990/4
197-200
552
Jemnitz János: Léon Blum 1872-1950 [Politikai életrajz. Lukács György Alapítvány, 1993. 277 p.] (Johancsik János)
1994/1-2
307-310
553
Johancsik János könyve a francia pártrendszerről [Johancsik János: A demokratikus pártrendszer Franciaországban a 20. században. Politikatörténeti füzetek IX. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998. 151 p.] (J. Nagy László)
1998/3-4
502-504
554
Jubileumi konferencia Balatonszárszón [Szárszó ’93. Az 1993. évi szárszói tábor előadás- és megbeszéléssorozata. Püski, 1993. 700 p.] (Szabó A. Ferenc)
1994/4
189-194
555
Kapitalizmus tegnap, ma, holnap [Szigeti Péter: Szervezett kapitalizmus. Mediant Könyvek, 1991. 207 p.] (Harsányi Iván)
1991/2-3
305-309
556
Képtelen háború [Szerk.: Gombár Csaba-Volosin Hédi. Helikon-Korridor, Budapest, 2004. 421 p.] (Papp István)
2004/4
348-356
557
Két kötet az MSZP 15 évéről [Útkeresések. A magyar szociáldemokrácia tegnap és ma. Szerk.: Feitl István, Földes György, Hubai László. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 445 p.; 15 év. Emlékek, dokumentumok, adatok a Magyar Szocialista Párt első tizenöt évének történetéből. Szerk.: Feitl István. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 359 p.] (Domány András)
2004/4
343-348
558
Két szovjet évkönyv a nemzetközi munkásmozgalom történetéről [Francuzszkij Jezsegodnyik. 1985. Nauka, Moszkva, 1987. 336 p.; Jezsegodnyik germanszkoj isztorii. 1986. Nauka, Moszkva, 1987. 229 p.] (Jemnitz János)
1989/1-2
186-189
559
KGB-Lexikon [The Soviet Intelligence Office’s Handbook. Szerk. és bev.: Vaszilij Mitrohin. Frank Cass Publishers, London, 2002. 480 p.] (Jobst Ágnes)
2002/3-4
571-575
560
Ki volt Wilhelm Dittmann? [Wilhelm Dittmann Erinnerungen. Bearbeitet und eingeleitet von Jürgen Rojahn. Frankfurt am Main – New York. Internationales Institut für Sozialgeschichte. Campus Verlag, 1996. I. k. 286+232 p., II. k. 233-902 p., III. k. 903-1352 p.] (Jemnitz János)
1997/3
261-265
561
Kinek a millenniuma? [Daniel Singer: Whose Millenium? Their or Ours? Monthly Review Press, New York, 1999. 295 p.] (Jemnitz János)
2001/1
340-345
562
Kirschner Béla: A Blum-tézisek [Kossuth Könyvkiadó, 1988. 213 p.] (Liptai Ervinné)
1989/3-4
231-233
563
A Kisgazdapárt megalapítójának politikai pályája [Nagyatádi Szabó István emlékkönyv 1863-1924. Szerzők: Kávássy Sándor, Király István, Mészáros Károly, Nagy József, Sipos József. Magyar Mezőgazdasági Kiadó, Budapest,1995. 282 p.] (Erényi Tibor)
1997/3
247-254
564
Kis lengyel történelem – belügyi szemmel [Biuletiny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczenstwa Publicznego – 1946. Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnetrznych, Warszawa, 1996. 143 p.; Biuletiny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczenstwa Publicznego – 1947. Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnetrznych, Warszawa, 1993. 263 p.; Biuletiny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczenstwa Publicznego – 1948. Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnetrznych, Warszawa, 1995. 211 p.] (Tischler János)
1999/4
273-279
565
Kochański, Aleksander: Lengyelország 1944-1991. Történelmi tudósítás [Aleksander Kochański: Polska 1944-1991. Informator historyczny. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa, 1996. 702 p.] (Szokolay Katalin)
1998/2
222-226
566
Kolko, Gabriel: A háborúk természetrajza [A háborúk természetrajza a legújabb kori történelemben. Új háborús korszak kezdete? Napvilág Kiadó, Budapest, 2003. 152 p.] (Fodor Kálmán)
2004/4
356-361
567
Kozári Monika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere [Napvilág Kiadó, Budapest, 2003. 572 p.] (Gergely András)
2004/1
320-328
568
Közép-Európa konszolidálása. Bismarck és Andrássy. Diószegi István könyve [Diószegi István: Bismarck és Andrássy. Magyarország a német hatalmi politikában a XIX. század második felében. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1998. 457 p.] (Szász Zoltán)
2001/4
308-314
569
Kramnick, Isaac-Barry Sheerman: Harold J. Laski. Egy élet a baloldalon [Isaac Kramnick and Barry Sheerman: Harold J. Laski. A Life on the Left. London, 1992.] (Jemnitz János)
1994/1-2
312-316
570
Krausz Tamás: Pártviták és történettudomány [Viták az orosz történelmi fejlődés sajátosságairól, különös tekintettel az 1920-as évekre. Értekezések a történeti tudományok köréből. 113. k. Akadémiai Kiadó, 1991. 199 p.] (Ruszin Emil)
1991/2-3
310-312
571
Krausz Tamás: Szovjet thermidor [Napvilág Kiadó, Budapest, 1996. 255 p.] (Vadász Sándor)
1997/1
226-229
572
Krausz Tamás-Sz. Bíró Zoltán- Szilágyi Ákos: Oroszország és a Szovjetunió 20. századi története [In: Tények könyve ’90. (Szerk.: Baló György-Lipovecz Iván.) Ráció Kiadó, 1989. 133-241. o.] (Takács Gábor)
1990/3
184-187
573
Krónika a nők szerepéről a német nép és az NDK történetében [Zur Rolle der Frau in der Geschichte des deutschen Volkes (1830 bis 1945), Eine Chronik. Verlag für die Frau, Leipzig, 1984. 304 p.; Zur Rolle der Frau in der Geschichte der DDR (1945 bis 1981). Eine Chronik. Verlag für die Frau, Leipzig, 1986. 391 p.] (Németh István)
1989/1-2
189-191
574
Kulcsár Kálmán: Két világ között [Rendszerváltás Magyarországon 1988-1990. Akadémiai Kiadó, 1994. 362 p.] (Bolvári-Takács Gábor)
1995/3
200-202
575
Lackó Miklós: Sziget és külvilág [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 18. k. MTA Történettudományi Intézete, 1996. 368 p.] (Széchenyi Ágnes)
1997/4
254-258
576
Ladányi Andor: A magyar felsőoktatás a 20. században [Akadémiai Kiadó, 1999. 133 p.] (Donáth Péter)
2000/4
268-272
577
Lukács György tradíció és modernitás kereszttüzében [Éles Csaba: A tradíció kalandjai. Lukács György és a kulturális örökség. Seneca Kiadó, 1996.; Lukács és a modernitás. Lukács az európai gondolkodás történetében. Szerk.: Szabó Tibor. Szegedi Lukács Kör, 1996.] (Agárdi Péter)
1996/2
217-225
578
Magyar ’56. Megtorlás, ellenállás, emigráció Magyarországon, a Kárpát-medencében, Nyugaton [Szerk.: Székelyhidi Ágoston. Magyarok Világszövetsége 1956-os Bizottság, Budapest, 1996. I. k. 268 p., II. k. 239 p.] (Szakolczai Attila)
1997/2
311-318
579
A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig [Szerk.: Gunst Péter. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998. 437 p.] (Tóth István)
2000/2
304-313
580
A magyar állam és a nemzetiségek. A magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai (1848-1993) [Főszerk.: Balogh Sándor. Szerk.: Sipos Levente. Napvilág Kiadó, Budapest, 2002. 759 p.] (Kaltenecker Krisztina)
2002/3-4
549-553
581
Magyar államférfi a századelőn [Vermes Gábor: Tisza István. Századvég Kiadó, 1994. 584 p.] (Erényi Tibor)
1994/3
185-190
582
Magyarellenes atrocitások 1944-ben Romániában [Fehér könyv az 1944. őszi magyarellenes atrocitásokról. Írta és szerkesztette: Gál Mária, Gajdos Balogh Attila, Imreh Ferenc. RMDSZ, Kolozsvár, 1995. 157 p.] (Román Ildikó)
1995/2
200-204
583
A Magyar Kommunista Párt útja a hatalomhoz [Yehuda Lahav: Der Weg der Kommunistischen Partei Ungarns zur Macht. I. k. München, 1985. 200 p., II. k. 1986. 200 p.] (Ságvári Ágnes)
1989/1-2
191-193
584
A magyar parlament 1944-1949 [Gulliver Lap- és Könyvkiadó, 1991. 320 p.] (Izsák Lajos)
1991/1
167-170
585
A magyar szociáldemokrácia kézikönyve [Főszerk.: Varga Lajos. Napvilág Kiadó, Budapest, 1999. 662 p.] (Pritz Pál)
2000/1
250-263
586
A magyar-olasz kapcsolatok kétnyelvű, képes krónikája [Réti György: Itália és Magyarország – kapcsolataink képes krónikája. Italia e Ungheria – cronaca illustrata di storia comune. Fratelli Palombi Editori, Róma, 1997. VII + 158 p.] (M. Gy.)
1997/4
263-264
587
A magyarországi német nemzetiség története – tanulmányokban [Tilkovszky Loránt: Német nemzetiség – magyar hazafiság. (Tanulmányok a magyarországi németség történetéből.) Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1997. 261 p.] (Föglein Gizella)
1998/3-4
498-501
588
A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei 1945-1947 [Szerk.: Feitl István. Napvilág Kiadó, Budapest, 2003. 453 p.] (Murber Ibolya)
2004/1
328-334
589
Marx, Karl-Friedrich Engels: A Kommunista Kiáltvány [The Communist Manifesto. A modern edition. Karl Marx and Friedrich Engels with an introduction by Eric Hobsbawm. Verso, 1998. 87 p.] (Jemnitz János)
1999/1
240-244
590
Megszálló hatalom és korlátozott szuverenitás [Földesi Margit: A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyarországon 1945-1947. IKVA Kiadó, 1994. 203 p.] (Szilágyi Péter)
1996/1
245-250
591
Mészáros Károly: Horthy és Teleki [Nestor Kiadó, 1992. 229 p.] (Szalai Miklós)
1994/3
193-198
592
Miért kortársunk Mónus Illés? [Agárdi Péter: Kortársunk, Mónus Illés. Metszetek az 1930-as évek magyar szellemi életéből. Gondolat Kiadó, 1992. 207 p.] (Szabó Ágnes)
1992/2-3
294-296
593
Monográfia – a mikrotörténetírás eszközeivel. Eörsi László könyvéről [Eörsi László: Ferencváros 1956. A kerület fegyveres csoportjai. 1956-os Intézet, Budapest, 1997. 339 p.] (Vargyai Gyula)
1998/3-4
504-506
594
A Mozgó Világ története [Németh György: A Mozgó Világ története, 1971-1983. Palatinus Könyvkiadó, Budapest, 2002. 251 p.] (Takács Róbert)
2004/2
288-297
595
Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei. 1946. február 5. – 1946. november 15. [Szerk.: Szűcs László. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2003. A k. 1008 p., B k. 1009-1978 p.] (Papp István)
2004/2
301-308
596
Nagy József: A Nagyatádi-féle földreform 1920-1928 [Eger, 1993. 207 p.] (Sipos József)
1993/4
192-197
597
Nagy képes millenniumi arcképcsarnok [Szerk.: Rácz Árpád. Rubicon-Aquila-könyvek, Budapest, 1999. 376 p.] (Sipos Levente)
2000/1
263-368
598
A német egység dokumentumai [Was ist des Deutschen Vaterland? Dokumente zur Frage der deutschen Einheit 1800 bis 1990. (Herausgegeben von Peter Longerich.) Piper, München, 1990. 280 p.] (Németh István)
1991/1
171-175
599
Nemzet és állam [Állam és nemzet a rendszerváltás után. A Magyar Rádióban elhangzott riportok és a Tolcsvay klubban tartott Határok nélkül vitaestek szerkesztett változata. Szerk.: Gecse Géza. 2. kiadás. Kairosz-Logos Könyvkiadó, 2002. 618 p.] (Kürti László)
2004/1
339-344
600
Nemzeti sztereotípiák és mítoszok kézikönyve [Trianon. Szerk.: Zeidler Miklós. Nemzet és emlékezet. Sorozatszerk.: Gyurgyák János és Pótó János. Osiris, Budapest, 2003. 934 p.] (Egry Gábor)
2004/3
251-256
601
Nemzetiségi sorsváltozások Szovjet-Oroszországban [Krausz Tamás: Bolsevizmus és nemzeti kérdés. Adalékok a nemzeti kérdés bolsevik felfogásának történetéhez 1917-1922. Akadémiai Kiadó, 1989. 150 p.] (Máté István)
1990/2
167-170
602
Nemzetközi jogi szerződések és dokumentumok [Tankönyvkiadó, 1991. 631 p.] (Benkes Mihály)
1992/2-3
292-294
603
A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv, ’99. [Magyar Lajos Alapítvány, Budapest, 1998. 336 p.] (Mucsi Ferenc)
2000/1
268-272
604
A népfront Franciaországban (1934-1938) [Tanulmányok – Visszaemlékezések – Dokumentumok. Szerk.: Harsányi Iván, Jemnitz János, Moharos Éva. MTA Történettudományi Intézet, 1995. 344 p.] (Johancsik János)
1995/2
204-206
605
Népi kollégisták a történelem sodrában [Megforgatott világmegforgatók. A magyar népi kollégiumi mozgalom ismeretlen dokumentumai. Szerk.: Svéd László. Politikatörténeti Alapítvány, 1994. 609 p.] (Micheller Magdolna)
1995/3
203-204
606
A népi mozgalom és a magyar társadalom [Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából. Szerk.: Sipos Levente- Tóth Pál Péter. Napvilág Kiadó, 1997. 451 p.] (Korom Mihály)
1997/4
249-254
607
Noiriel, Gérard: A történetírás válsága [Napvilág Kiadó, Budapest, 2001. 382 p.] (Lakatos Ágnes)
2002/2
266-273
608
N. Szabó József könyve Magyarország 1945 és 1948 közötti kultúrdiplomáciai törekvéseiről [N. Szabó József: Magyar kultúra – egyetemes kultúra. Magyarország kultúrdiplomáciai törekvései 1945-1948. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998. 330 p.] (Johancsik János)
1999/2
266-269
609
Olasz kiadvány a magyar rendszerváltásról [L’Ungheria dal socialismo all’economia di mercato. Caratteristiche e prospettive del processo di transizione. EGEA S. p. a., Milano, 1996. 334 p.] (Pankovits József)
1998/2
219-222
610
Ormos Mária: Hitler [T-Twins, 1994. 522 p.] (Székely Gábor)
1994/1-2
297-301
611
Ormos Mária-Harsányi Iván: Mussolini – Franco [Pannonica Kiadó, 2001. 392 p.] (Pankovits József)
2003/3
297-302
612
Az oroszországi történetírás fordulatban [Polityicseszkie kriziszi 50-60-h godov v Vosztocsnoj Jevrope. Szerk.: Ju. Sz. Novopasin-Zseliczky Béla. Moszkva, 1993. 267 p.] (Krausz Tamás)
1995/2
206-208
613
Oxford világtörténet a 20. században [Szerk.: Michael Howard és Wm. Roger Louis. Napvilág Kiadó, Budapest, 2002. 486 p.] (Surányi Róbert)
2004/2
308-310
614
Ötvenhat októbere és a hatalom [A Magyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek dokumentumai 1956. október 24-28. Ripp Zoltán: A pártvezetés végnapjai. Szerkesztette és a jegyzeteket készítette: Horváth Julianna és Ripp Zoltán. Napvilág Kiadó, Budapest, 1997. 324 p.] (Szakolczai Attila)
1998/3-4
488-494
615
Palasik Mária: A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon 1944-1949 [Napvilág Kiadó, Budapest, 2000. 347 p.] (Standeisky Éva)
2002/3-4
560-565
616
Pankovits József: Az olasz politikai pártok válaszútja a 20. század végén [Napvilág Kiadó, Budapest, 1998. 104 p.] (Kővágó Ágnes)
1999/2
269-273
617
A parlamentarizmus Magyarországon [Boross Zsuzsanna-Szabó Dániel: Parlamentarizmus Magyarországon (1867-1944). Korona Kiadó, 2000. 354 p.] (Szajda Szilárd)
2002/3-4
554-559
618
Pártközi értekezletek. Politikai érdekegyeztetés, politikai konfrontáció. 1944-1948. [Vál., szerk. és jegyz.: Horváth Julianna, Szabó Éva, Szűcs László, Zalai Katalin. Napvilág Kiadó, Budapest, 2003. 1099 p.] (Majtényi György)
2004/2
297-301
619
Pártprogramok a két világháború közötti Magyarországon [Magyarországi pártprogramok 1919-1944. Szerk.: Gergely Jenő-Glatz Ferenc- Pölöskei Ferenc. Kossuth Könyvkiadó, 1991. 588 p.] (Seifert Tibor)
1991/4
171-173
620
A Pătrăscanu-per felülvizsgálata Romániában [Grigore Raduica: Crime in lupta pentru putere. 1966-1968: ancheta cazului Pătrăscanu. (Gyilkosságok a hatalomhoz vezető úton. 1966-1968. A Pătrăscanu-perrel kapcsolatos vizsgálat.) Ed. Evenimentul Zilei, Bucureşti, 1999. 219 p.] (Lipcsey Ildikó)
2002/1
305-310
621
Pax Germanica [Pritz Pál: Pax Germanica. Német elképzelések Európa jövőjéről a második világháborúban. Osiris Kiadó, 1999. 302 p.] (Bolvári-Takács Gábor)
2001/1
332-336
622
Petrák Katalin: Magyarok a Szovjetunióban 1922-1945 [Napvilág Kiadó, Budapest, 2000. 413 p.] (Sipos Péter)
2001/4
314-317
623
Pietsch, Walter: Reform és ortodoxia [A magyar zsidóság belépése a modern világba. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, 1999. 164 p.] (Papp István)
2001/1
356-358
624
Pogány József válogatott írásai [Összeállította, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Varga Lajos. Kossuth Könyvkiadó, 1987. 282 p.] (Palasik Mária)
1989/3-4
234-237
625
A Politikatörténeti Füzetek újabb kötetei [Feitl István: A bukott Rákosi. (Rákosi Mátyás 1956-1971 között.) Politikatörténeti Alapítvány, 1993. 88 p.; Ripp Zoltán: Belgrád és Moszkva között. A jugoszláv kapcsolat és a Nagy Imre-kérdés (1956. november-1959. február). Politikatörténeti Alapítvány, 1994. 95 p.] (Kiss József)
1994/4
195-199
626
Portré egy történelmi tablón (Ormos Mária életrajza Kozma Miklósról) [Ormos Mária: Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós. Pokoljárás a médiában és a politikában (1919-1941). I-II. k. PolgART, Budapest, 2000. 845 p.] (Vonyó József)
2002/1
289-295
627
Pozsgay Imre: 1989 [Politikus-pálya a pártállamban és a rendszerváltásban. Püski Kiadó, 1993. 252 p.] (Bolvári-Takács Gábor)
1993/4
189-191
628
Pozsgay Imre: Koronatanú és tettestárs [Korona Kiadó, 1998. 327 p.] (Bolvári-Takács Gábor)
1999/2
258-261
629
Prien kapitány legendája [Günther Prien: Tengerek szürke farkasa. Életutam Scapa Flowig. Szelle és Társai, Budapest, 1995. 259 p.] (Nagy Miklós)
1997/1
244-249
630
Pritz Pál: Magyar diplomácia a két háború között [Magyar Történelmi Társulat, 1995. 356 p.] (Sipos Balázs)
1995/4
188-194
631
Publicisztika vagy zsurnalisztika? [Sipos Balázs: A politikai újságírás mint hivatás. Nyilvánosság, polgári sajtó és a hírlapírók a Horthy-korszak első felében. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 252 p.] (Zöldi László)
2004/4
362-365
632
Pünkösti Árpád: Rákosi a csúcson [Európa Könyvkiadó, Budapest, 1996. 568 p.] (Borsányi György)
1997/1
240-244
633
Püski Levente: A magyar felsőház története, 1927-1945 [Napvilág Kiadó, 2000. 200 p.] (Zeidler Miklós)
2000/3
239-246
634
Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz. [I. k. 1896-1953. 1956-os Intézet, 1996. 553 p.] (Tóth István)
1997/2
301-306
635
Remények és lehetőségek [Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány. Szerk.: Feitl István. Politikatörténeti Alapítvány, 1995. 300 p.] (Püski Levente)
1996/1
241-244
636
Rendőrségi napi jelentések 1956-ból [Rendőrségi napi jelentések. 1956. október 23 – december 12. (I. k.); 1956. december 13 – december 31. (II. k.) Összeállította és a bevezető tanulmányt írta: Kajári Erzsébet. Belügyminisztérium – 1956-os Intézet, Budapest, 1996. 596 p.; 1997. 476 p.] (Bolvári-Takács Gábor)
1998/1
245-247
637
Rendszerváltás történész szemmel [Szerk.: Kende János. Politikatörténeti Alapítvány, 1992. 290 p.] (Hubai László)
1992/4
211-213
638
Réti György könyve az 1932-1940 közötti magyar-olasz diplomáciai kapcsolatokról [Réti György: Budapest- Róma Berlin árnyékában. ELTE-Eötvös Kiadó, 1998. 299 p.] (Varsányi Erika)
1999/4
264-267
639
Révész Sándor: Egyetlen élet. Gimes Miklós története [1956-os Intézet és Sík Kiadó, 1999. 493 p.] (Tóth Eszter Zsófia)
2001/2-3
433-441
640
Ripp Zoltán: 1956. Forradalom és szabadságharc Magyarországon [Korona Kiadó, Budapest, 2002. 368 p.] (Standeisky Éva)
2002/1
296-302
641
Ripp Zoltán: A Szabad Demokraták. Történelmi vázlat a Szabad Demokraták Szövetségének politikájáról (1988-1995) [Napvilág Kiadó, 1995. 201 p.] Csizmadia Ervin)
1996/2
213-217
642
Romsics Ignác: Bethlen István. [Politikai életrajz. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1991. 356 p.] (Salamon Konrád)
1992/1
155-157
643
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században [Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 662 p.] (Timár Lajos)
2000/1
234-240
644
Sajti Enikő, A.: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918-1947 [Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 416 p.] (Mucsi Ferenc)
2004/3
263-267
645
Schwarzmantel, John: Az ideológiák kora. Politikai ideológiák az amerikai forradalomtól a posztmodern időkig [John Schwarzmantel: The Age of Ideology. Political Ideologies from the American Revolution to post-modern Times. MacMillan Press, London, 1998. 210 p.] (Jemnitz János)
2000/2
322-326
646
Sipos Péter: A szociáldemokrata szakszervezetek története Magyarországon [MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1997. 279 p.] (Kende János)
1999/1
236-240
647
Solt Katalin-Szigeti Endre: A magyar szociáldemokraták közgazdasági nézetei 1890-1945 [Akadémiai Kiadó, 1990. 151 p.] (Szigeti Péter)
1990/4
193-196
648
Sólyom Ildikó: Összetört – szétszakadt – elillant� A Sólyom tábornok-per utóélete [Hadtörténelmi Levéltár, Paktum Nyomdaipari Társaság és Sólyom Ildikó, Budapest, 2003. I-II. k. 1544 p.] (Schubert Katalin)
2004/4
366-369
649
Standeisky Éva: Az írók és a hatalom 1956-1963 [1956-os Intézet, 1996. 482 p.] (Kádár Zsuzsanna)
1997/2
306-310
650
Surányi Róbert: A brit Munkáspárt és a Szovjetunió (1917-1924) [Akadémiai Kiadó, 1993. 228 p.] (Majoros István)
1994/1-2
310-312
651
Szabó A. Ferenc: Egy millióval kevesebben� [Szabó A. Ferenc: Emberveszteségek, népesedési tendenciák és népesedéspolitika Magyarországon 1941-1960. Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 1998. 234 p.] (Páva István)
1999/2
261-266
652
Szabó Ervin, a szocializmus moralistája [Litván György: A szocializmus moralistája. Századvég, 1993. 283 p.] (Erényi Tibor)
1993/2-3
299-302
653
Szabó Miklós: Politikai kultúra Magyarországon 1896-1986 [Válogatott tanulmányok. Szerk.: Tallár Ferenc. Atlantis program-Medvetánc könyvek, 1989. 313 p.] (Erényi Tibor)
1990/2
163-167
654
Szabó Róbert: A kommunista párt és a zsidóság [Windsor Kiadó, Budapest, 1995. 328 p.] (Erényi Tibor)
1997/1
229-236
655
Százhetvenhat dokumentum a kádárizmus első éveiből [Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956-1963. Dokumentumok. Szerk.: Cseh Gergő Bendegúz, Kalmár Melinda, Pór Edit. Osiris Kiadó, 1999. 541 p.] (Bolvári-Takács Gábor)
2000/4
280-284
656
Széchenyi Ágnes: Sznobok és parasztok. Válasz, 1934-1938 [Argumentum Kiadó, 1997. 196 p.] (Csűrös Miklós)
1999/4
268-270
657
Székely Gábor: Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története [Napvilág Kiadó, 1998. 448 p.] (Diószegi István)
2000/4
258-261
658
Szekeres József: A pesti gettók 1945. januári megmentése [Budapest Főváros Levéltára. Várostörténeti Tanulmányok. 1997. 278 p.] (Gergely Ernő)
1999/3
283-287
659
A szembenézés ereje: a hidegháború utáni Orwell-megközelítések [Michael Shelden: Orwell. The authorized bibliography. Harper Collins, 1991. 497 p.; Christopher Hitchens: Why Orwell Matters? Basic Books, 2002. 211 p.] (Balázs Eszter)
2004/1
310-320
660
Szervezeti szabályzatok 1945 után [Vass Henrik és Vida István: A koalíciós korszak pártjainak szervezeti szabályzatai 1944-1948. Tanulmány és dokumentumok. MTA Politikatudományi Intézet és ELTE Politológiai Tanszék, 1992. 303 p.] (Ólmosi Zoltán)
1993/1
174-176
661
Szmirnov, G. L.: Az átalakítás forradalmi lényege [Társadalomfilozófiai vázlat. Moszkva, Izdatyelsztvo Polityicseszkoj Lityeraturi, 1987. 223 p.] (Máté István)
1989/3-4
240-242
662
A szociális partnerség kezdetei Németországban (1914-1918) [Ursula Ratz: Zwischen Arbeitgemeinschaft und Koalition (Bürgerliche Sozialreformer und Gewerkschaften im Ersten Weltkrieg). Einzelveroffentlichungen der Historischen Komission zu Berlin, Band 79. K. G. Saur, München-New Providence-London-Paris, 1994. 574 p.] Tokody Gyula)
1997/4
259-263
663
Szocialista jelentés 1992. Új világrend? [Socialist Register 1992. New World Order? Edited by Ralph Miliband and Leo Panitch. The Merlin Press, London, 1992. 285 p.] (Jemnitz János)
1993/2-3
305-309
664
A szocialista mezőgazdaság kialakulásáról [Tanulmányok a szocialista mezőgazdaság kialakulásáról. Szerk.: Orbán Sándor-Pölöskei Ferenc. Budapest, 1988. 563 p.] (Benke József)
1989/1-2
194-195
665
Szocializmus és az angol munkásosztály [James D. Young: Socialism and the English Working Class. A History of English Labour. 1883-1939. Harvester Wheatsheaf. New York-London-Toronto- Sidney, 1989. 273 p.] (Jemnitz János)
1991/2-3
315-318
666
A szocializmus kezdetei a francia ajkú Svájcban. 1880-1920 [Les origines du socialisme en Suisse romande 1880-1920. Association pour l’étude de l’histoire du mouvement ouvrier. Lausanne, 1988. 255 p.] (Jemnitz János)
1992/4
213-216
667
Szolidaritás, viták, mozgalom. A Svájci Szocialista Párt száz éve. 1888-1988. [Solidarité, débats, mouvement. Cent ans du Parti Socialiste Suisse. Editions d’en bas, Lausanne-Zürich, 1988. 351 p.] (Jemnitz János)
1990/1
182-185
668
Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról 1953-1956. Kiszeljov és Andropov titkos jelentései. [Összeáll. és bev.: Baráth Magdolna. Napvilág Kiadó, Budapest, 2002. 376 p.] (Borhi László)
2003/2
277-280
669
Szőke Domonkos: Szellem és politika [Ethnica kiadás, Debrecen, 2002. 170 p.] (Papp István)
2003/2
281-284
670
Társadalomtörténet – országtörténet [Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. Század második felében. Osiris Kiadó, 2001. 389 p.] (Romány Pál)
2001/2-3
421-428
671
A téma körül: Bevezetés a társadalomtörténetbe [Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Szerk.: Bódy Zsombor-Ö. Kovács József. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 641 p.] (Romsics Gergely)
2003/3
287-296
672
Tilkovszky Loránt: Ausztria és Magyarország a vészterhes Európában [A budapesti osztrák követség megfigyelései és helyzetelemzései 1933-1938. évi politikai jelentéseiben. Paulus-Publishing Bt., Budapest, 2002. 230 p.] (Tokody Gyula)
2003/4
349-355
673
Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században [Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. 285 p.] (Föglein Gizella)
2000/4
272-276
674
Tisza-képünk viszontagságai [Horánszky Lajos: Tisza István és kora. Tellér Kiadó, 1994. I-II. k. 1422 p.] (Szalai Miklós)
1995/3
187-196
675
Titkos NDK-pártiratok az 1980-1981-es lengyel eseményekről [Hart und kompromissios durchgreifen. Die SED contra Polen 1980/81. Szerk.: Michael Kubina-Manfred Wilke. Berlin, Akademie Verlag, 1995. 419 p.] (Domány András)
1997/2
318-323
676
Tóbiás Áron: A magyarok vére [Tóbiás Áron: A magyarok vére – Le sang des Hongrois – Tudósítások tollal és mikrofonnal. Varga-Tóbiás, Paris-Budapest, 1997. 683 p.] (Mészáros Margit)
1998/2
214-218
677
Tóth Sándor újabb könyve Gaál Gáborról [Tóth Sándor: Dicsőséges kudarcaink a diktatúra korszakából. Gaál Gábor sorsa és utóélete Romániában. 1946-1986. Balassi Kiadó, Budapest, 1997. 255 p.] (Illés László)
1998/1
247-252
678
A történelem válsága [Gérard Noiriel: Sur la crise de l’histoire. Éditions Belin, 1996. 343 p.] (Benda Gyula)
2000/3
272-275
679
Történelmi arcképcsarnok (Magyarország miniszterelnökei 1848-1990) [Szerk.: Dus Ágnes. Cégér Kiadó, 1993. 239 p.] (Föglein Gizella)
1993/1
172-174
680
Tradíció és modernizáció a magyar mezőgazdaság utóbbi másfél évszázadában [Estók János-Fehér György-Gunst Péter-Varga Zsuzsanna: Agrárvilág Magyarországon 1848-2002. A kötetet szerkesztette és a képeket válogatta: Estók János. Argumentum Kiadó-Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 2002. 392 p.] (Föglein Gizella)
2004/3
256-263
681
Trianon a tudós mérlegén. Romsics Ignác könyvéről [Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Osiris, Budapest, 2001. 246 p.] (Pankovits József)
2001/4
304-308
682
Újabb könyvek Bibó Istvánról [Bibó István (1911-1979). Életút dokumentumokban. Vál. és összeáll.: Huszár Tibor. 1956-os Intézet-Osiris-Századvég, 1995. 757 p.; A fogoly Bibó István vallomásai az 1956-os forradalomról. Összeáll., bev. és jegyzetelte Kenedi János. 1956-os Intézet, 1996. 216 p.] (Bolvári-Takács Gábor)
1997/1
236-240
683
Újabb kötet a magyarországi keresztényszocializmusról [Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon 1924-1944. Typovent Kiadó, 1993. 270 p.] (Szabó Imre)
1993/4
197-199
684
Úttörő módszertani kísérlet – Tóth Pál Péter könyvéről [Tóth Pál Péter: Szórványban. A magyar és a vegyes (magyar-román, román-magyar) családok helyzete Észak-Erdélyben 1942-1944 között. Püski, Budapest, 1999. 372 p.] (Szabó A. Ferenc)
2001/1
336-340
685
Válogatás 1956-os munkástanács-vezetők visszaemlékezéseiből [Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni! Századvég Kiadó és az 1956-os Magyar Forradalom Története Dokumentációs és Kutatóintézete, 1993. 356 p.] (Kajári Erzsébet)
1994/3
190-193
686
Válogatott dokumentumok a jóvátételről [A magyar jóvátétel és ami mögötte van� 1945-1949. Válogatott dokumentumok. Vál.: Balogh Sándor és Földesi Margit. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998. 188 p.] (Szabó A. Ferenc)
1999/3
275-279
687
Varga Lajos: Garami Ernő [Politikai életrajz. Napvilág Kiadó, 1996. 391 p.] (Kende János)
1997/3
242-247
688
A Világpárt története [International Communism and the Communist International 1919-1942. Ed.: Tim Rees-Andrew Thorpe. Greenwood Press, New York-Westport- Connecticat-London, 1999. 222 p.; Kevin McDermot-Jeremy Agnew: The Comintern. A History of International Communism from Lenin to Stalin. MacMillan Press, Hounmills- Basingstoke-Hampshire-London, 1996. 304 p.] (Székely Gábor)
2000/3
246-256
689
Vissza a történelemhez� Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára [Szerk.: Izsák Lajos és Stemler Gyula. Napvilág Kiadó, 1996. 434 p.] (Sipos Balázs)
1996/4
209-217
690
Wright, Tony: Régi és új szocializmusok [Napvilág Kiadó, 1999. 239 p.] (Tomán Erzsébet)
1999/4
270-273
691
Young, James D.: A szocializmus 1889 óta. Életrajzi történet [James D. Young: Socialism since 1889. A Biographical History. Pinter Publishers, London, 1988. 268 p.] (Jemnitz János)
1990/3
187-190