Repertórium / Vita

 

328
Balogh Sándor: Az első szabadon választott anatómiájához
1993/2-3
230-247
329
Benkő Péter: Adalékok a politikai rendszer restaurációjához Magyarországon 1956 és 1958 között
1990/1
111-128
330
Bölcsföldi Andor: Észrevételek Jemnitz János forrásközléséhez
1993/4
154-162
331
Erőss Ferenc: Helyreigazító sorok Bölcsföldi Andor Észrevételek című írásához
1994/3
113-124
332
Feitl István: Zavarok Nagy Imre és Kádár János kormányainak archontológiája körül
1993/1
102-113
333
Görög Tibor-S. Horváth Jenő: Az állampártiság és a bürokratikus centralizmus kialakulásának történetéhez Szovjet-Oroszországban. (Hatalom és pártszervezési elvek)
1990/2
87-108
334
Jemnitz János: Hozzászólás G. Márkus György Godesbergtől Berlinig. A német szociáldemokrácia hosszú menetelése az új revizionizmus felé c. tanulmányához
1991/1
129-136
335
Jemnitz János: Kiegészítések Marosán György arcképéhez
1994/4
161-170
336
Jemnitz János: Variációk egy szociáldemokrata témára
1994/3
129-140
337
Kirschner Béla: Vita Nagy Imre írásairól (1928-1929)
1998/1
116-137
338
Pritz Pál: Történetírásunk egynémely problémájáról – különös tekintettel a posztmodernre
2003/4
246-279
339
Ripp Zoltán: A sztálinizmus rendszerének és restaurációjának elvi kérdéseiről
1990/1
129-140
340
Sipos József: Az Egységes Párt megalakításának történeti problémáiról
2002/1
243-256
341
Svéd László: Szalonképtelen személyiség-e Ságvári Endre? Megjegyzések két vitatható íráshoz
2004/3
198-215
342
Szélig Imréné két levele Jemnitz Jánosnak
1994/3
125-128
343
Tóth István: A politikai rendszer restaurációjának néhány kérdéséről
1990/4
149-158
344
Vigvári András: A magyar gazdasági reformfolyamat néhány kérdéséről
1991/4
103-125
345
Vörös Vince: Megjegyzések Ravasz Károly írásához
1997/3
183-187