2006/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

Tanulmányok

 • Múltunk Politikatörténeti Folyóirat 2006/2 számSzita Szabolcs: Ujszászy István tábornok pályafutása
 • Simon István: Egy keresztény-nemzeti “csúcsmenedzser”, Wünscher Frigyes
 • Szendrei Ákos: A Román Nemzeti Párt választási szereplése és tevékenysége, 1905-1910

Pártgazdálkodás

 • Strassenreiter Erzsébet: Az SZDP gazdálkodása és felszámolása (1945-1948)
 • Tóth István: A Polgári Demokrata Párt gazdálkodása (1945-1949)

Az SZKP XX. kongresszusa

 • Alekszandr Furszenko – Vitalij Afiani: Sztálin utolsó éve – és halála
 • Baráth Magdolna: Az SZKP XX. kongresszusa a legújabb orosz szakirodalom tükrében
 • Feitl István: Szembesülés. Az MDP vezetői és a XX. kongresszus
 • Kecskés D. Gusztáv: A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában (1953-1956)
 • Vámos Péter: Az SZKP XX. kongresszusának hatása a magyar-kínai kapcsolatokra

Fórum

 • Anna Vidali: Trauma és történelem

Könyvek egy témáról

 • Koncentrációs tábor a gázkamrák előtt (Pető Andrea)
 • Életmentés vagyonért, valutáért a vészkorszakban (Micheller Magdolna)
 • Áldozatok és tettesek (Varga Ábrahám)
 • Partizánbosszú Schióban – avagy lehet-e pártatlan a történetírás (Pankovits József)
 • A magyarországi németek kitelepítése (Kaltenecker Krisztina)

Szemle

 • Rendszerváltás Magyarországon (Romsics Ignác)
 • Kommunisták Sztálin ellen (Jemnitz János)
 • A “kényszerpuritanizmustól” a fogyasztási kényszerig (Simonovics Ildikó)

E számunk szerzői:

 • Vitalij Afiani az Orosz Állami Legújabb-kori Történelmi Arhívum igazgatóhelyettese
 • Baráth Magdolna PhD, osztályvezető, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Feitl István főigazgató-helyettes, Politikatörténeti Intézet
 • Alekszandr Furszenko az Orosz Tudományos Akadémia tagja
 • Jemnitz János a tört. tud. doktora, tud. tanácsadó, MTA TTI
 • Kaltenecker Krisztina PhD-hallgató, Eberhard-Karls Universität, Tübingen
 • Kecskés D. Gusztáv PhD, tud. főmunkatárs, MTA TTI
 • Micheller Magdolna kandidátus, főiskolai tanár, Tessedik Sámuel Főiskola GFK
 • Pankovits József kandidátus, történész
 • Pető Andrea PhD, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, CEU
 • Romsics Ignác az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, ELTE
 • Simon István történész
 • Simonovics Ildikó PhD-hallgató, gyűjteményvezető, BTM Kiscelli Múzeum
 • Strassenreiter Erzsébet ny. tud. munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Szendrei Ákos PhD-hallgató, Debreceni Egyetem
 • Szita Szabolcs az MTA doktora, vezető történész, Holokauszt Emlékközpont
 • Tóth István kandidátus, ny. tud. főmunkatárs
 • Vámos Péter PhD, tud. főmunkatárs, MTA TTI
 • Varga Ábrahám jogász
 • Anna Vidali PhD, adjunktus, Thesszaloniki Egyetem